Søg og du skal finde

NYHEDER

Her vil du dagligt blive opdateret på de sidste nyheder, omhandlende årstidsbestemte informationer vedr. råvildtet, råvildtforvaltningen og andet som på en eller anden måde kan linkes til råvildt og råvildtjagt. Raavildt.dk's nyhedsside vil primært omhandle råvildtet i Danmark, men vi holder selvfølgelig også øje med, til hvad der sker med råvildtet i hele Europa.
Alle tidligere udgivet nyheder, vil du altid kunne læse HER

Hvad kan du gøre for råvildtet i januar måned

raavildt i januar maaned

Selvom det i henhold til jagtlovgivningen er tilladt at jage råvildtet i hele januar måned, er man bestemt ikke forpligtet til det. Vælger man selektivt at afskyde et par dyr, laver dette ikke den store forstyrrelse på reviret, men en decideret tryk- eller drivjagt på denne årstid, stresser råvildtet utroligt meget. Denne stresspåvirkning kan influere på dyrenes sundhedstilstand i en negativ retning, og ligesom hos mennesket kan stress foranledige alverdens sygsomme, hvilket også gælder for råvildtet.

Læs mere ...

Udskriv E-mail

Svensk Jagttegn - Sådan får du det indløst

svensk bukkejagt 2017Som alle ved starter den svenske bukkejagt den 16. august, og for at kunne deltage i denne spændende jagtform, er det en betingelse at du har indløst et svensk jagttegn. Hvis du har et dansk jagttegn samt EU våbenpas, er det utroligt nemt at indløse et svensk jagttegn. Alt kan endda klares på din computer - og tager nogle få minutter.
Prisen for et svensk jagtegn er i år (2017) SEK 300,00, og betalingen kan klares online med et gyldigt betalingskort.
Følge nedenstående fremgangsmåde:
Først skal du registres, og efter du har betalt direkte (via nedenstående link til Naturvårdsverket) får du det svenske Jagtkort/Jagttegn med det samme.
Du skal betale via nedenstående link:
NATURVÅRDSVERKET

Er man i besiddelse af et EU vånbenpas, kan man slippe for at skulle igennem tolden i Sverige, da man kan deklarere sine våben hjemmefra.
Gå ind på nedenstående link, og deklarer dine våben samt ammunition.
DEKLARER DINE VÅBEN HER

Husk at afmelde til Tullverket igen, når du er kommet tilbage til Danmark igen.
Tullverket sender dig pr. mail en påmindelse, med den dato du har angivet at returnere til Danmark.
Knæk & Bræk i det svenske

Udskriv E-mail

Top-Mix - den bedste vildtager til råvildtet

topmix 500px
I stedet for at købe en færdigblandet vildtager til dit råvildt, kan du nemt selv sammensætte og blande den ultimative bedste vildtager til råvildtet - og det øvrige hjortevildt.
Nedenfor gives opskriften på den absolut bedste vildtager til råvildtet.
Navnet er Top-Mix og er en vildtager som er sammensat af 5 dækafgrøder, som stort set kan dyrkes alle steder i Danmark. 
Top-Mix består af Lucerne, Kællingetand, Hvidkløver, Cikorie og Alsikkekløver, som sammenblandes umiddelbart før såning - i et forhold som beskrevet nedenfor.

LUCERNE
Flerårig
Dybdegående rodnet
Plantehøjde 40-80 cm
Du skal bruge 6 kg. pr. hektar

KÆLLINGETAND
Flerårig
God på lette jorde
Plantehøjde 30-60 cm
Du skal bruge 4 kg. pr. hektar

HVIDKLØVER
Flerårig
Trives bedst på bedre jorde
Plantehøjde 15-25 cm
Du skal bruge 2 kg. pr. hektar

CIKORIE
Flerårig
Trives bedst på lyse, tørre og kalkrige jorde
Plantehøjde 30-100 cm
Du skal bruge 2 kg. pr. hektar

ALSIKKEKLØVER
Flerårig
Til luftige jorde
Plantehøjde 25-50 cm
Du skal bruge 3 kg. pr. hektar

Såtidspunkt: April, maj, juni. 
Samlet forbrug pr. hektar:
17 kg.
Sådybde: Så højt i jordoverfladen som muligt (evt. tromles).
Såning: Kan både maskin- og håndsås.
Gødning: Nej - da man risikerer at vildtagren bliver for høj og vælter.
Slåning: Hvis hjortevildtet ikke kan holde vildtageren ned, bør den slås mindst et par gange pr. år, dog først efter blomstring i etableringsåret. 
Ps.: Bland ikke græsser i blandingen da græsser hurtigt vil overtage, eftersom Top-Mix består af 5 langsomt-etablerende dækafgrøder, som ikke tåler konkurrence fra græsser, som er hurtigt-etablerende.

Udskriv E-mail

Nu må der være tag på skydeplatforme

hochstand

På Retsinformation kan man nu læse om reglerne for hvordan et evt. tag på din skydeplatform skal være udfærdiget.

  • Skydeplatformen; kan være forsynet med en let skrånende, flad overdækning i træ eller ikke reflekterende metal af samme størrelse som gulvarealet tillagt et udhæng på maksimalt 10 cm.

Læs mere ...

Udskriv E-mail

Begynd IKKE at fodre råvildtet nu

forkertfodring
Resultatet af forkert fodring ses på ovenstående billede.
Her i november måned varsler vejrprognoserne om frost og sne i Danmark. I den forbindelse er der måske nogle som kunne fristes til at hjælpe råvildtet i deres fødesøgning, ved at begynde at fodre med kraftfoder, majs, havre, hvede eller andet.
Flere har sået tvivl om ovenstående billedes ægthed, og selvom det er et "modbydeligt" billede, kan jeg fortælle at jeg selv har taget billedet, og det er taget i forbindelse med at man et sted på Sjælland, forvaltede råvildtet forkert - og derved fodrede forkert.   
Raavildt.dk vil på det kraftigste fraråde enhver opstart af fodring af råvildt på denne tid af året (november/december), medmindre råvildtet gennem efteråret har haft adgand til det tilskud man vil give dem nu. 

Læs mere ...

Udskriv E-mail

Lav en "roekule" til hjortevildtet

buk hundyr vinter kopi

Vinteren nærmer sig, og nogle hjortevildtforvaltere vælger at lægge roer ud til hjortevildtet gennem efteråret/vinteren. At skulle supplere op med friske roer på foderpladsen gennem vinteren, giver mange forstyrrelser og er derudover tidskrævende. Hvis du har besluttet dig for at du vil fodre hjortevildtet med roer, bør du overveje at etablere en decideret roekule på dit revir. Roekulen bør etableres umiddelbart efter roerne er taget op af landmanden, hvilket er fra slutningen af oktober og frem. Hvis du etablerer roekulen et sted i skoven, hvor dyrene kan komme til roekulen i skjul, vil du opdage at den også bliver besøgt i dagtimerne.
Jeg vil anbefale at man opsætter mindst et vildtkamera i forbindelse med hver foderplads, da du derved nemt kan følge med i hvilke dyr som besøger foderpladsen samt i hvilken sundhedstilstand de er.

Læs mere om hvordan du etablerer en roekule på dette link: Vinterfodring med roer

Udskriv E-mail

Tjeklisten til bukkejagten

tjekliste til bukkejagten 2017Tidligt om morgenen den 16. maj er for mange lig med kaos. Alle bukkejægere står meget tidligt op på premiere morgenen, og hvis man først på dette tidspunkt skal finde alle de ting man skal have med på bukkejagten, ja så har man om nogen brug for en "Tjekliste til bukkejagten". 
Raavildt.dk lavet en "Tjekliste til bukkejagten" som du kan skimme igennem, og formentlig ved at støtte sig til listen, kan du undgå at stå på reviret om morgenen, og opdage at man har glemt magasin, myggespray eller noget helt tredie.
Mange af de nævnte ting på listen er selvfølgelig ikke et must for alle bukkejægere, hvorfor man kan skimme listen igennem og evt. markere de ting man vil have med på bukkejagten. og derved sikre at man har medbragt alt det nødendige når man stiger ud af bilen fremme ved reviret.
Du kan klikke på billedet og udskrive tjeklisten.
Knæk & Bræk. 

Udskriv E-mail

Stop den "kunstige" fodring af råvildt - og få en sund råvildtbestand

raa i sne 2017 02 12 9999 6 kopi
Overskriften lyder for nogle helt forkert, da de fleste jo netop fodrer råvildtet for at få en sund bestand. Ikke desto mindre er det mange steder en nødvendighed at stoppe den "kunstige" fodring af råvildtet, hvis man vil genopbygge eller bevare en sund bestand. Fodrer man råvildtet på nuværende tidspunkt, skal man selvfølgelig ikke stoppe med denne fodring nu, men udfase den "kunstige" fodring hen over sommermånederne.

Ulemperne ved en fodring af råvildtet med kraftfoder, majs, havre eller en blanding af det hele, overgår klart de få fordele denne "kunstige" fodring kan bidrage med.
Hvis man absolut vil hjælpe råvildtet med et større udvalg af fødemuligheder gennem efteråret/vinteren, bør denne fodring foregå via veletablerede vildtagre, da en fodring via vildtagre er en mere "naturlig" form for fodring, som passer meget godt ind i råvildtets årtidspræget skiftende tarmflora.
De bleste bukkejægere har et ønske om at skyde store bukketrofæer, og trofæjagten har aldrig været mere efterstræbt end nu. Desværre er der i denne forbindelse mange som tror at man kan skyde genvej ved blot at fodre råvildtet, hvilket på den lange bane kan have den modsatte effekt.
Hvis man vil have bukke med trofæer i medaljeklassen stående på reviret, er nøgleordet ikke fodring, men SUNDHED og ALDER i nævnte rækkefølge.

Udskriv E-mail

Kan råvildt skydes forsvarligt med hagl..?

raavildt med hagl

Her i efteråret er det tilladt at nedlægge råvildt med hagl, hvilket nogle jægere er tilhængere af, mens andre ikke er det. De jægere, som ikke bifalder denne jagtmetode, fremhæver riflen som værende det "bedste" våben, når der skal jages råvildt.
Jeg tror ikke, at jægere som er modstandere af jagt med hagl på råvildt tænker så meget på, om det er forvaltningsmæssigt korrekt eller ej. For mange er årsagen til modstanden formentlig, at de ikke vil risikere at bukkene, som de helst vil skyde under bukkejagten i maj måned, bliver nedlagt med hagl i efteråret.

Læs mere ...

Udskriv E-mail

Råvildtforvaltning her i efteråret

ravildtforvaltningiefteraret
Målet i enhver råvildtforvaltning er sunde dyr, og man skal være bekendt med, at antallet af individer på et revir på ingen måde afspejler dyrenes sundhedstilstand.
Sagt på en anden måde, kan man ikke udfra tæthedsgraden eller antal af råvildt på et revir aflæse dyrenes sundhedstilstand.
Jeg har i Mitjagtblad 10/16 skrevet en artikel om råvildtforvaltning i efteråret - læs mere HER

Udskriv E-mail

Sol opgang og nedgang

Sol opgang og nedgang