Søg og du skal finde

NYHEDER

Her vil du dagligt blive opdateret på de sidste nyheder, omhandlende årstidsbestemte informationer vedr. råvildtet, råvildtforvaltningen og andet som på en eller anden måde kan linkes til råvildt og råvildtjagt. Raavildt.dk's nyhedsside vil primært omhandle råvildtet i Danmark, men vi holder selvfølgelig også øje med, til hvad der sker med råvildtet i hele Europa.
Alle tidligere udgivet nyheder, vil du altid kunne læse HER

Godt trofæår i Sverige

ld buk 2018Inden bukkejagten startede i Sverige i år, var der fra flere steder i Sverige meldt at man havde set særdeles store bukke i år. Der er ingen tvivl om at den danske bukkejagt i år faldt i et godt trofæår, og efter de foreløbige meldinger 
er det samme gældende for de svenske bukke.
Så hvis du endnu ikke har fået skudt din/dine bukke i Sverige endnu, er der store chancer for at du støder ind i en buk med et stort trofæ.
Sammenholdt med at brunsten stadig er i gang i Sverige, og hvis du kan bruge dit bukkekald rigtigt er chancerne optimale.
Knæk og bræk.

Udskriv Email

Godt "gevirår" i år

gode bukkeOvenstående billede er blot nogle tilfældige bukkebilleder som i år er lagt op på fb.

Bukkejagten er i fuld gang, og der er allerede nedlagt mange bukke, hvoraf en del af dem ser særdeles "gode" ud.
Efter hvad jeg ser og hører, og hvad der bliver lagt på fb af billeder, er der noget som tyder på at vi i år har det man kalder et godt "gevirår". Selvom vi alle kalder det gode/dårlige "gevirår", er den rigtge betegnelse for råvildtet faktisk  "opsatsår".
Det er muligt at de "gode" bukke som nedlægges flere steder i Danmark i år, er en kombination af et "godt gevirår" og gemmebukke fra tidligere år. Om der blandt de "gode" bukke er mange gemmebukke fra sidste år, kan kun den enkelte bukkejæger kan svare på.
Læs om gode/dårlige gevirår HER

Fortsat knæk & Bræk

Udskriv Email

Hvad kan du gøre for råvildtet i januar måned

raavildt i januar maaned

Selvom det i henhold til jagtlovgivningen er tilladt at jage råvildtet i hele januar måned, er man bestemt ikke forpligtet til det. Vælger man selektivt at afskyde et par dyr, laver dette ikke den store forstyrrelse på reviret, men en decideret tryk- eller drivjagt på denne årstid, stresser råvildtet utroligt meget. Denne stresspåvirkning kan influere på dyrenes sundhedstilstand i en negativ retning, og ligesom hos mennesket kan stress foranledige alverdens sygsomme, hvilket også gælder for råvildtet.

Læs mere ...

Udskriv Email

Svensk Jagtkort - Sådan får du det indløst

svensk bukkejagt 2017

Som alle ved starter den svenske bukkejagt den 16. august, og for at kunne deltage i denne spændende jagtform, er det en betingelse at du har indløst et svensk jagtkort. Hvis du har et dansk jagttegn samt EU våbenpas, er det utroligt nemt at indløse et svensk jagtkort. Alt kan endda klares på din computer - og tager nogle få minutter.
Vær opmærksom på at Naturvårdverket (svensk naturstyrelse) forlanger, at for at jage i Sverige, skal du lovligt kunne drive tilsvarende jagt i hjemlandet. Derfor skal der på dit danske jagttegn fremgå at du har tilladelse til at gå på riffeljagt.  
Prisen for et svensk jagtegn er i år (2018) SEK 300,00, og betalingen kan klares online med et gyldigt betalingskort.
Følge nedenstående fremgangsmåde:
Først skal du registres, og efter du har betalt direkte (via nedenstående link til Naturvårdsverket) får du det svenske Jagtkort/Jagttegn med det samme.
Du skal betale via nedenstående link:
NATURVÅRDSVERKET

Er man i besiddelse af et EU vånbenpas, kan man slippe for at skulle igennem tolden i Sverige, da man kan deklarere sine våben hjemmefra.
Gå ind på nedenstående link, og deklarer dine våben samt ammunition.
DEKLARER DINE VÅBEN HER

Husk at afmelde til Tullverket igen, når du er kommet tilbage til Danmark igen.
Tullverket sender dig pr. mail en påmindelse, med den dato du har angivet at returnere til Danmark.
Knæk & Bræk i det svenske

Udskriv Email

Sort råbuk skud på Lolland

sort bukAnders Falgren Jacobsen har haft jagten på et mindre revir på Nordvest Lolland i adskellige år, og i starten af bukkejagten i år fik han da også skudt en buk på reviret.
Anders regnede derfor ikke med at han skulle skyde flere bukke på dette revir i år, da han omkring den 10. juni tog ud på reviret. Det var ifølge Anders mere for at se hvad der ellers var af dyr på reviret. 
Da han skulle til at forlade reviret, fik han øje på et mindre dyr som trak ud i roemarken. Selvom Anders har har haft jagttegn siden han var 16, troede han ikke sine egne øjne, da han i kikkerten kunne konstatere at det mindre dyr var et sort råbuk, en lille seksender.

Læs mere ...

Udskriv Email

Sne og frost er godt for råvildtbestanden

vinterEndelig kom der rigtig vinter til Danmark, da den varslede "Sibiriske kulde" ramte hele landet i slutningen af februar og starten af marts måned. 
Mange steder faldt der samtidig en større eller mindre mængde sne, og selvom mange synes at en hård vinter er synd for råvildtet, gavner en hård og lang vinter faktisk sundstilstanden hos råvildtet.
Mange års milde og korte vintre, sammenholdt med en manglende forståelse for forvaltning af råvildtet ser man tydeligt resultatet af i disse år. Bevares nogle steder står der stadig masser af sundt råvildt, men der findes bestemt også områder hvor råvildtbestanden, grundet en markant dårlig sundhedstilstand, er stærkt nedadgående. 

Læs mere ...

Udskriv Email

Lav en "roekule" til hjortevildtet

buk hundyr vinter kopi

Vinteren nærmer sig, og nogle hjortevildtforvaltere vælger at lægge roer ud til hjortevildtet gennem efteråret/vinteren. At skulle supplere op med friske roer på foderpladsen gennem vinteren, giver mange forstyrrelser og er derudover tidskrævende. Hvis du har besluttet dig for at du vil fodre hjortevildtet med roer, bør du overveje at etablere en decideret roekule på dit revir. Roekulen bør etableres umiddelbart efter roerne er taget op af landmanden, hvilket er fra slutningen af oktober og frem. Hvis du etablerer roekulen et sted i skoven, hvor dyrene kan komme til roekulen i skjul, vil du opdage at den også bliver besøgt i dagtimerne.
Jeg vil anbefale at man opsætter mindst et vildtkamera i forbindelse med hver foderplads, da du derved nemt kan følge med i hvilke dyr som besøger foderpladsen samt i hvilken sundhedstilstand de er.

Læs mere om hvordan du etablerer en roekule på dette link: Vinterfodring med roer

Udskriv Email

Tjeklisten til bukkejagten

tjekliste til bukkejagten 2017Tidligt om morgenen den 16. maj er for mange lig med kaos. Alle bukkejægere står meget tidligt op på premiere morgenen, og hvis man først på dette tidspunkt skal finde alle de ting man skal have med på bukkejagten, ja så har man om nogen brug for en "Tjekliste til bukkejagten". 
Raavildt.dk lavet en "Tjekliste til bukkejagten" som du kan skimme igennem, og formentlig ved at støtte sig til listen, kan du undgå at stå på reviret om morgenen, og opdage at man har glemt magasin, myggespray eller noget helt tredie.
Mange af de nævnte ting på listen er selvfølgelig ikke et must for alle bukkejægere, hvorfor man kan skimme listen igennem og evt. markere de ting man vil have med på bukkejagten. og derved sikre at man har medbragt alt det nødendige når man stiger ud af bilen fremme ved reviret.
Du kan klikke på billedet og udskrive tjeklisten.
Knæk & Bræk. 

Udskriv Email

Sol opgang og nedgang

Sol opgang og nedgang