Nye CIC opmålingsregler

Inden du saver din danske eller udenlandske bukkopsats til, bør du være opmærksom på de nyindførte CIC opmålingsregler (Version 10-2014), hvis du vil have din opsats opmålt efter CIC reglerne.

 De nye opmålingsregler er trådt i kraft, og i forhold til opmåling af bukketrofæer, er den største ændring hvordan man afsaver sit trofæ. Det er slut med det velkendte "Danske snit", hvor vi i Danmark saver/skærer bukketrofæet således, at snittet kun lige bryder øjenhulen, og samtidig bevarer så meget af kraniets tunge del på trofæet (se den røde stiplet linie på billedet).
cic afskæring endelig copy copy

De nye CIC opmålingsregler kræver, at man skal save/skære bukketrofæet således, at snittet går fra undersiden af næsebenet i front, til det yderste punkt på nakkeknuden bagtil, hvilket bevirker at øjenhulen mere eller mindre halveres (se den sorte stiplet linie "Fremtidig standard snit" på billedet).
Hvis man i dag indleverer et bukketrofæ til opmåling i.h.t. CIC reglerne, og man inden afleveringen har afsavet bukketrofæet som det tidligere "Danske snit", fratrækkes omgående 65 gram (svarende til 6,5 point), hvilket i mange tilfælde vil være udslagsgivende for, om et bukketrofæ opnår medalje, eller rykker ned fra en guld- til en sølvmedalje.

Raavildt.dk anbefaler at man ikke afsaver sit bukketrofæ inden opmålingen, men afleverer det som vist på billedet ovenfor, hvor overkæben stadig sidder på trofæet. Her vil der i.h.t. CIC's gamle og nuværende opmålingssystem, blive fratrukket 90 gram. Når opmålingen er færdiggjort og man får sit trofæ tilbage, forhåbentlig med en medalje, kan man roligt afsave til trofæ som vi altid har gjort (se den røde stiplet linie på billedet), da man formentlig kun skal have opmålt sit bukketrofæ én gang.

Vi skal huske på, i denne til tider hysteriske "trofæ-tid", at uanset hvordan dit bukketrofæ er afsavet, om det får medalje eller ej, bør det altid være jagtoplevelsen, spændingen, bukkefeberen og andre ubeskrivelige ting, som du med velbehag tænker tilbage på, hver gang du kigger på dit bukketrofæ.

Udskriv