Søg og du skal finde

NYHEDER

Her vil du blive opdateret på de sidste nyheder, omhandlende årstidsbestemte informationer vedr. råvildtet, råvildtforvaltningen og andet som på en eller anden måde kan linkes til råvildt og råvildtjagt. Raavildt.dk's nyhedsside vil primært omhandle råvildtet i Danmark, men vi holder selvfølgelig også øje med, hvad der sker med råvildtet udenfor Danmarks grænser.
Alle tidligere udgivet nyheder, vil du altid kunne læse HER

Er du kommet godt i gang med afskydningen af efterårsdyr..?

snabelsko2Hvis du ikke allerede er godt i gang med afskydningen af efterårsdyr, er det sidste udkald hvis du skal nå at regulere din bestand korrekt i dette jagtår.

 

Mange vil tænke at der jo er lang jagttid på råvildtet her i efteråret, så der er god tid til at regulere. Det er korrekt at der er lang jagttid på råvildtet her i efteråret/vinteren, men råvildtet ændrer adfærdsmønster når de første fasanjagter (eller andre jagter) er afviklet i starten af oktober måned, og bliver derfor langt mindre synlige - hvilket gør reguleringen meget mere tidskrævende. Da de færreste har de tidsmæssige resourcer til rådighed, når der både skal passes fasaner, fasanjagter, fordring og måske et fuldtidsarbejde ved siden af, forringer man inddirekte sin råvildtbestand, når man ikke får afskudt de dårlige dyr. Mange tænker ikke over at dårlige dyr også sætter lam.

Mange steder er der gennem de sidste 2-4 fundet faldvildt i større eller mindre omfang. Da dårlige dyr lever i det skjulte, er det ikke sikkert at man finder faldvildtet, men blot konstaterer at der ikke står så meget råvildt på reviret som tidligere. Årsagen er er formentlig den simple, at grundet en mangelfuld regulering af de produktive dyr (hundyr) samt dårlige dyr, regulerer naturen selv bestanden, nu hvor det kniber for os jægere at magte opgaven. Naturen slår en streg i sandet og siger "Kære jægere, I har ikke forvaltet jeres råvildt hensigtsmæssigt gennem en årrække, hvorfor jeg (moder natur) lige rydder lidt op i bestanden for jer".

Hvis man tror at nu hvor der er ryddet op, skal man blot lade være med at afskyde råvildt i en årrække for at opbygge bestanden igen, tager man grusomt fejl. Det er desværre ikke alle dårlige dyr som er gået til, da man mange steder fodrer råvildtet, hvilket i denne situation kan forringe ens råvildtbestand sundhedsmæssigt, da man "kunstigt" holder dyr i live, som ellers ville forende. Derfor SKAL man stadig regulere dyrene hårdt i ens råvildtbestand, da det kun er de absolutte sundeste dyr man skal basere den fremtidige råvildtbestand på. Det er ikke svært at finde et dyr i kikkertsigtet, finde bladet med trådkorset og efterfølgendehive i krogen, det svære ligger i at finde det "rigtige" dyr at regulere. 

Knæk og Bræk derude.

Udskriv Email