Søg og du skal finde

NYHEDER

Her vil du blive opdateret på de sidste nyheder, omhandlende årstidsbestemte informationer vedr. råvildtet, råvildtforvaltningen og andet som på en eller anden måde kan linkes til råvildt og råvildtjagt. Raavildt.dk's nyhedsside vil primært omhandle råvildtet i Danmark, men vi holder selvfølgelig også øje med, hvad der sker med råvildtet udenfor Danmarks grænser.
Alle tidligere udgivet nyheder, vil du altid kunne læse HER

Live Jagt på TV3 - en pinlig affære

dr3 live fra en klapjagtDR3 kastede sig ud i en af de store teknologiske udfordringer, da de søndag den 17. januar leverede en tre timers lang LIVE-transmission fra en jagt et sted i Danmark. 
De to engagerede studieværter, hvoraf den ene befandt sig i studiet og den anden gik med på selve jagten, vidste absolut intet om jagt, hvilket de bestemt heller ikke lagde skjul på. Derfor havde de selvfølgelig allieret sig med flere personer, som de håbede kunne svare på spørgsmål som de selv havde foreberedt, eller som ville dukke op under udsendelsen.
Det er muligt jeg tager fejl, men jeg formoder at når man laver en LIVE-transmission fra en jagt, og inviterer en personkreds bestående af en professor i psykologi, en lektor i Biotik (medlem af etisk råd), Tv-værten Sebastian Klein (også medlem af etisk råd), en nyjæger og eventyrer og "jæger" Freddy Wulff, er der mindst én af disse personer som har den fornødne viden og erfaring om jagt (og i særdeleshed jagt i Danmark), hvilket desværre ikke var tilfældet.
Jeg tror at det var meningen at Freddy Wulff skulle repræsentere den erfarne jæger med kendskab til jagten, jagtudtryk, jagtmetoder m.m. i Danmark, så seere med et ringe eller ingen kendskab til jagt, kunne få en indsigt i dette. 
Desværre skinnede Freddy Wulff's manglende viden på området igennem i en sådan grad, at man til tider sad og krummede tæer, mens man tænkte - hvad får en mand til at sige ja til at deltage i et sådan program - når han ved så lidt om emnet?
Nyjægeren, professoren, lektoren og Sebastian Klein leverede det forventede, og de to engagerede værter gjorde det også udmærket. Deres koncept og indstilling til hele projektet kan ikke roses nok, selvom de i deres iver efter at levere "varen" (et nyskudt dyr), til tider bevidst eller ubevidst fik over-dramatiseret det vi så, eller kunne forvente at se.

Udskriv Email