Søg og du skal finde

NYHEDER

Her vil du blive opdateret på de sidste nyheder, omhandlende årstidsbestemte informationer vedr. råvildtet, råvildtforvaltningen og andet som på en eller anden måde kan linkes til råvildt og råvildtjagt. Raavildt.dk's nyhedsside vil primært omhandle råvildtet i Danmark, men vi holder selvfølgelig også øje med, hvad der sker med råvildtet udenfor Danmarks grænser.
Alle tidligere udgivet nyheder, vil du altid kunne læse HER

Skærpede krav til hundende, når de reg. schweisshundeførere skal have nye hunde i registret

For at sikre kvaliteten af de ekvipager som fungerer i det danske Schweisshunderegister, har man her i 2016 skærpet kravene for de legitimerede schweisshundeførere som ønsker nye hunde optaget i schweissregistret. Raavildt.dk overværede en af optagelsesprøverne den 24. september 2016.
3nyeschweisshunde web3 legitimerede schweisshundeførere (fra venstre Rene Didriksen, Rene Larsen og Jim Schou Larsen) levede alle op til forventningerne, da alle 3 fik deres nye hunde optaget i schweissregistret den 24. september 2016.

Den største ændring er helt klart det at man har fjernet schweissen fra klovene, så det alene er klovfærten som hundende skal gå på.
Ved ikke at sprøjte schweiss på klovene (som er monteret færtskoene), havde mange frygtet at det ville blive næsten umuligt at få hundende til at udredde det udlagte 600 meter spor med en afsluttende kunstig hetz på 200 meter.
Heldigvis kan hundende meget mere end vi mennesker kan forestille os, så med den rigtige træning viser det sig faktisk at det langfra er umuligt at gennemføre de udlagte overnatningsspor, for de registrerede schweisshundeførere, som stiller til optagelsesprøve i.f.m. optagelse af nye hunde i registret. Prøven kaldes for en Egnethedsprøve.
Som nævnt skal ekvipagen udrede et overnatningsspor på 600 meter (med færtsko uden schweiss på klovene), og undervejs skal løses to knæk hvoraf det ene er med en tilbagegang. Derudover er der på sporet en stjerne med 6 ben (hvert ben 15-20 meter), og udredningen af sporet skal sluttes af med en 200 meter fri kunstig hetz. I hetzen skal hunden alene udrede et knæk med tilbagegang, og hetzen udlægges umiddelbart inden hunden skal slippes.
Der skydes for hunden mens den udreder sporet, ligesom der er synlige markeringer (schweissdråber) hvor disse naturligt vil forekomme på en eftersøgning. Derudover er der 4 steder på sporet udlagt pürschtegn i form af knogle eller lign., og umiddelbart før starten på hetzen skal begynde, støder man på et sårleje.
Du kan læse om Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde HER: 

Nye hundeførere til schweisshunderegistret, skal bestå det man kalder en Anlægsprøve, som er noget nemmere, da der her er schweiss på klovene, på det ellers identiske spor som de legitimerede hundeførere skal fuldføre. Derudover får hundeførerne meget mere hjælp til at fuldføre sporet. Hvis du har et ønske om at blive registreret schweisshundefører, kan du læse mere om optagelse i schweisshunderegistret som ny hundefører HER:

Udskriv Email