Søg og du skal finde

NYHEDER

Her vil du blive opdateret på de sidste nyheder, omhandlende årstidsbestemte informationer vedr. råvildtet, råvildtforvaltningen og andet som på en eller anden måde kan linkes til råvildt og råvildtjagt. Raavildt.dk's nyhedsside vil primært omhandle råvildtet i Danmark, men vi holder selvfølgelig også øje med, hvad der sker med råvildtet udenfor Danmarks grænser.
Alle tidligere udgivet nyheder, vil du altid kunne læse HER

Husk at flytte dine foderhuse

bu ved foderhus nord østI disse år hvor den danske råvildtbestand sundhedsmæssigt er nede i en bølgedal, vil jeg klart anbefale at man IKKE fodrer råvildtet via foderhuse. En fodring af råvildt i foderhuse kan på den lange bane skade meget mere end den gavner. 

Det er vigtigt at indskyde, at hvis du har fodret råvildtet i mange år i foderhuse, eller er begyndt at fodre hen over sommeren, skal du selvfølgelig fortsætte fodringen gennem hele vinteren frem til foråret. Du må endelig ikke stoppe fodringen i foderhuse på nuværende tidspunkt (december).
I forbindelse med fodring i foderhuse, skal du huske flere gange årligt at flytte dine foderhuse, da der ved et fodringssted, hvor mange dyr kommer for at æde, altid vil være en potentiel smittefare.
Du behøver ikke at flytte foderhuset mange meter, blot du sikrer at råvildtet kan stå og æde af foderhuset hvor underlaget er tørt. Sørg også for at foderhuset ikke står i en lavning, hvor der i våde perioder kan stå vand. 
Når du har fjernet foderhuset kan du evt. sprede noget kalk eller andet desinficerende på jorden hvor foderhuset stod, for at bekæmpe evt. bakterier. 
Hvis du kan stille foderhuset, så der kommer sollys ned til jorden omkring foderhuset er det klart at foretrække. Stil foderhuset så krybben vender bort fra vest, som er derfra vinden oftest kommer fra i Danmark.
Sørg for mindst en gang om ugen at tjekke dine foderhuse, og såfremt foderet i krybben er fugtigt fjernes det, og tages med i en medbragt spand.
Hvis opstillingen af foderhuse skal have en effekt, er det vigtigt at foderhuset placeres hvor råvildtet holder til. Samtidig skal foderhuset stå et sted hvor råvildtet i skjul kan komme til og fra foderhuset. Denne tætte bevoksning kan være i form af tætte nåletræer eller anden tæt undervegetation (sommerperioden). Placerer du foderhuset i en højstammet skov eller tæt på en skovvej, risikerer du at råvildtet kun er aktive ved foderhuset i nattetimerne, hvilket ikke er optimalt.
Jeg vil gerne aflive påstanden om at fodring af råvildt giver sunde dyr, da dette på ingen måde er sandt. En fodring af råvildtet kan og vil formentlig i efteråret og om vinteren, kunne samle flere dyr på reviret, men dette ændrer ikke på dyrenes aktuelle sundhedstilstand. De svage/dårlige dyr overlever måske vinteren, alene grundet fodringen, og indgår efterfølgende i reproduktionen af nye artsfæller. Dette betyder at de svage/dårlige dyr fortsat holdes "kunstigt" i live som produktive dyr, hvilket sundhedsmæssigt er et tilbageskridt i den danske råvildtforvaltning.

fodring giver ikke sunde dyr forvaltningEller sagt på en anden måde...!
foderhuse giver ikke der gør en korrekt forvaltning

Udskriv Email