Søg og du skal finde

NYHEDER

Her vil du blive opdateret på de sidste nyheder, omhandlende årstidsbestemte informationer vedr. råvildtet, råvildtforvaltningen og andet som på en eller anden måde kan linkes til råvildt og råvildtjagt. Raavildt.dk's nyhedsside vil primært omhandle råvildtet i Danmark, men vi holder selvfølgelig også øje med, hvad der sker med råvildtet udenfor Danmarks grænser.
Alle tidligere udgivet nyheder, vil du altid kunne læse HER

Selekter i din afskydning af efterårsdyr

1.daarligt dyrDet er ved at være sidste udkald, hvis man skal have afskudt de dårlige/svage dyr i ens råvildtbestand. Som alle ved er der de fleste steder jagttid på råvildtet i hele januar måned, og selvom det er fuldt lovligt at skyde alt det råvildt man kan fange i sigtekikkertens trådkors, vil jeg fraråde alle at jage på denne måde. Derimod vil jeg tilskynde alle til at bruge januar måned til at selektere i afskydningen, og ihærdigt gå efter at få afskudt de dårlige og svage dyr. Dette kræver selvfølgelig at man kan se forskel på sunde og svage og dårlige dyr.  

Årsagen til svage/dårlige dyr - kig indad
Som alle ved er antallet af råvildt i Danmark nedadgående, hvilket i sig selv ikke er det store problem. Derimod er årsagen til denne nedgang et langt større problem end de fleste er klar over. Årsagen er menneskeskabt grundet årtiers forkert forvaltning af råvildtet. Der er altid belejligt at give andre skylden for ens manglende færdigheder, og i stedet for at kigge indad, har vi jægere haft meget travlt med at give andre skylden. I forbindelse med "Den fynske syge", som man senere belejligt omdøbte til "Råvildtsygen", da man fandt ud af at det ikke kun var på Fyn at råvildtet døde som fluer, har vi jægere ihærdigt forsøgt at finde årsagen til problemet. Med jævne mellemrum er der fremkommet forskellige teorier om hvad årsagen til den store dødelighed blandt råvildtet kan være. Disse har bla. været, udkørt svinegylde med et højt indhold af kobber, pestvirus, bejdsede rapsfrø, sprøjtegift som kobbersulfat, og det skulle ikke undre mig om der fremkommer flere teorier i fremtiden.
Efter at man i indberetningerne fra vildtudbytte-statistikken kan se hvad der bliver afskudt af henholdsvis lam, hundyr og bukke, burde enhver kunne se at der er noget helt forkert i vores måde at forvalte råvildtet på. Når vi samtidig ved at trofæjagten prioriteres meget højt, og interessen for at sidde ude i efteråret og vinteren og primært afskyde dårlige og svage dyr er nedprioriteret, kan det ikke undgå at gå galt - hvilket ikke er svært at bevise, da det præcis er her vi står i dag.

julegave24.12.2018Når råvildtet ser sundt ud, og bukkene juleaften har sat op i ørehøjde, er man som råvildtforvalter godt tilfreds

Råvildtforvaltning kræver viden om råvildt
Jeg har de sidste 15 år gang på gang holdt fast ved, at jeg ikke tror på at problemet kan løses, før vi jægere begynder at kigge på os selv. Man burde stille sig selv spørgsmålet om det var os jægere, som grundet en manglende viden og derved en forkert afskydning (læs forvaltning) var årsagen til at først "Den fynske syge", senere omdøbt til "Råvildtsygen", i sin tid begyndte..? Selverkendelse omkring ens evner på et område, er altid en god ting. 
Det er måske for meget forlangt af den enkelte jæger, men hvis man i den professionelle forretningsverden skulle løse et tilsvarende problem, ville man aldrig begynde med at give andre skylden. Man ville først bruge sin energi og evner til at kigge indad, før man gik i gang med at handle udad, udelukkende for at forstå sin egen rolle i en fremadrettet forandringsproces.
Problemet er ikke sådan lige at løse, da det kræver at de danske jægere bliver bedre rustet til at løfte denne opgave. Der findes rigtig mange jægere som i dag sagtens kan løfte opgaven, men der findes desværre endnu flere danske jægere, som ikke har den basale viden om jagt, råvildt og specielt råvildtforvaltning. Disse jægere skal på en eller anden måde "hjælpes", hvis forvaltnings-problemet fremadrettet skal løses. Så længe man efter et 3-dages intensivt jagttegnskursus, kan leje et større revir og uden den nødvendige viden om emnet, straks kan gå i gang med at forvalte råvildtet på reviret, er projektet fra starten dømt til at mislykkes. Nu tror jeg det er de færreste som straks efter de har taget jagttegn går ud og "leger" råvildtforvaltere, men essensen i det jeg skriver er at forvaltning af råvildtetet i dag, kræver betydelig mere end en tilladelse til at måtte gå på jagt med haglegevær/jagtriffel.

Der findes for mange teoretikere
Mange teoretikere, som aldrig har præsteret noget forvaltningsmæssigt resultat, udtaler gang på gang at når man har skudt 1 rå og 2 lam kan man skyde 1 buk. Problemet ved en sådan anbefaling er, at en sådan afskydning er baseret på en sund bestand. Enten ved teoretikerne det ikke, eller også ignorerer de problemet, da en gennemsnitlig råvildtbestand i Danmark i dag, ikke består af lutter kernesunde dyr, men derimod betydelig flere dårlige og svage dyr end tidligere. Derfor er det vigtigt at man opprioriterer vigtigheden af afskydning af alle de svage og dårlige dyr, for man overhovedet begynder at spekulere i forskellige afskydningsmodeller. 

Råvildtforvaltnings-kursus hos Raavildt.dk
For at udbrede en bedre forståelse for hvad en råvildtforvaltning går ud på, har Raavildt.dk besluttet at vi i foråret vil etablere kurser om emnet. En forudsætning for at kunne lave en "rigtig" råvildtforvaltning, er at man har en stor viden om råvildtet, og her tænker jeg specielt på dyrenes adfærd. Denne viden har vi, og det er ikke en teoretisk viden, men en viden baseret på praktisk arbejde med råvildtet gennem årtier, hvor resultaterne er opnået. Det er meningen at vi vil lave ét kursus, som giver dig den nødvendige viden om råvildtet, så du kan arbejde på at have sunde dyr på dit revir. Herefter kan du afhængig af hvad du ønsker at skyde på dit revir, få indsigt i hvilke afskydningsmodel du skal bruge, afhængig af om du vil have mange bukke på dit revir, eller vil arbejde på at få medaljebukke på dit revir. 
Datoer, kursussted, indhold og priser kommer snart.
Underviser: Kim Lindgren

Udskriv Email