Søg og du skal finde

NYHEDER

Her vil du blive opdateret på de sidste nyheder, omhandlende årstidsbestemte informationer vedr. råvildtet, råvildtforvaltningen og andet som på en eller anden måde kan linkes til råvildt og råvildtjagt. Raavildt.dk's nyhedsside vil primært omhandle råvildtet i Danmark, men vi holder selvfølgelig også øje med, hvad der sker med råvildtet udenfor Danmarks grænser.
Alle tidligere udgivet nyheder, vil du altid kunne læse HER

Peberspray - bukkejægere pas på..!

peberspray

Den 1. januar 2019 blev det tilladt for personer over 18 år, at købe og beside peberspray i hjemmet.
Da peberspray er omfattet af våbenloven, er det vigtigt at du som jagttegnsløser har 100% styr på lovgivningen, da du ellers uforvarent kan komme til at overtræde gældende lovgivning på området. Udover en bøde på kr. 3.000,- kan du risikere at politiet ikke giver accept til fornyelse af dit nye jagttegn i april måned, hvorefter du godt kan glemme alt om at komme på bukkejagt den 16. maj.

Hvis du overholder nedenstående "regler", i.f.b. køb, opbevaring og brug af peberspray, overholder du lovgivningen og har derfor intet at frygte:

Hvad MÅ JEG som privatperson efter de nye regler?
Du må købe en peberspray hos en forhandler med tilladelse til at sælge peberspray og have den stående hjemme hos dig selv.
Hvis du har købt en peberspray, må du transportere den hjem fra forretningen, men du må ikke foretage andre ærinder på vej hjem.
Du skal opbevare pebersprayen forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende.
Hvis du har købt en peberspray, må du kun bruge den som selvforsvar, hvis du eller en anden bliver angrebet. Hvis du bruger pebersprayen i andre    tilfælde, kan du blive straffet for vold. Betingelserne for lovlig nødværge skal være opfyldt, for at brugen af peberspray er lovlig. Det betyder, at brugen af peberspray i den konkrete situation skal være nødvendig for at afværge angrebet på dig eller den anden person. Du må derfor ikke bruge pebersprayen som straf eller hævn mod f.eks. en indbrudstyv.

Udskriv Email