Søg og du skal finde

NYHEDER

Her vil du blive opdateret på de sidste nyheder, omhandlende årstidsbestemte informationer vedr. råvildtet, råvildtforvaltningen og andet som på en eller anden måde kan linkes til råvildt og råvildtjagt. Raavildt.dk's nyhedsside vil primært omhandle råvildtet i Danmark, men vi holder selvfølgelig også øje med, hvad der sker med råvildtet udenfor Danmarks grænser.
Alle tidligere udgivet nyheder, vil du altid kunne læse HER

Hvilke bukke skal vi skyde i år, og hvilke skal gemmes..?

to bukke en bastI denne tid er det højsæson for at komme ud og kigge på bukke. Et er at kigge bukke, men hvilke af bukkene skal man skyde når bukkejagten starter den 16. maj...?

Bukkene er nu til at få øje på, da de er kommet frem på skovsspor, enge, og de flerårige vildtagre, hvor de går og nipper til de nye skud som er i fuld gange med at spire. I bøgeskoven ser man hvordan råvildtet nipper til de mange anemoner, som blomstret lige indtil bøgetræernes store store kroner begrænser solens strålier i at dominere på skovbunden.

subaru DSC5442 kopi

De steder man vælger at afskyde den, eller de bukke man har stående på sit revir, behøver ikke at gøre sig de store overvejelser i forvaltningen af hvilke bukke, man bør "frede".
Derimod bør man overveje hvilke bukke man vil undlade at skyde, såfremt man vil arbejde på at have sunde og stærke dyr på reviret. Dette kan sagtens kombineres med, at man også arbejder på at skyde de store trofæer, når den tid engang kommer.

Når man kigger bukke, er det en god ide også at fotografere bukkene. Hvis man gør dette, er det meget lettere at huske de forskellige bukke fra hinanden, ligesom man også kan studere deltaljer på bukken, som kropsstørrelse, opsatsens udseende m.m. Udfra disse oplysninger vurderer jeg om en buk skal sættes til afskydning, eller gemmes.

Jeg vil nedenfor gennemgå billeder af nogle af de bukke jeg har fotograferet, på en ejendom hvor jeg forvalter råvildtet, og tilføje hvilke ovejelser jeg jeg gør, inden jeg sætter en buk til afskydning, freder den, eller i første omgang lader den få ét år mere.

Buk nr. 1. Skal denne buk skydes i år..?
buk m bagudpegende opsatsBilledet er taget på lang afstand, men bukken har en god krop, og hvis man skal vurdere ham udfra halstykkelsen, virker han ung. Men pas på med at vurdere halstykkelsen på denne buk, i forhold til resten af kroppen, da bukken er i gang med pelsskifte fra vinterpels til sommerpels. Et pelsskifte altid starter fra hoved og hals, og fortsætter bagud på kroppen, hvorfor man skal have dette med i sin vurdering af bukke. Umiddelbart en spændende buk, som der skal kigges nærmere på.
buk m bagudpegende opsatsHer er den samme buk som ovenfor, blot tættere på. En buk som jeg vurderer til at være det jeg kalder en yngre buk (ca. 2 år, måske 3). Hvis han overbeviser mig om, når jeg i den næste måned ser ham, at han er stor i krop, og ikke viser tendenser til dominans og er for territoriehævdende, får han et år mere.

Buk nr. 2. Skal denne buk skydes i år..?
buk 68P7735 kopiOpsatsmæssigt ser det ud til at han har en rimelig tykkelse på den nederste trediedel af stangen, men alderen på bukken kan ikke vurderes udfra dette billede. Jeg skal se mere til denne buk, før jeg vil tage stilling til om han skal skydes i år, eller fredes. Kropsstørrelsen og alderen er de to ubesvarede spørgsmål, som vil afgøre hans skæbne.

Buk nr. 3. Skal denne buk skydes i år..?
buk 68P7865 kopiHvis denne buk også har kropsstørrelsen med sig er svaret klart nej. Tydeligvis en yngre buk (babyøjne), med et godt potentiale i opsatsen til at blive noget stort (medaljeklassen) om nogle år.
Men dette kræver at han ikke ikke viser tendenser til dominans og er overdreven territoriehævdende, for gør han det bliver han sat på afskydningslisten.

Buk nr. 4. Skal denne buk skydes i år..?
buk 68P7824 kopiEn spændende buk som trofæmæssigt godt kan blive til noget der er værd at samle på. Umiddelbart en gemmebuk, forudsat at kropstørrelsen overbeviser mig om at være god. og han ikke viser tendenser til dominans og er overdreven territoriehævdende. Aldermæssigt må han heller ikke være for gammel, hvis han skal gemmes.  

Buk nr. 5. Skal denne buk skydes i år..?
buk 68P7709 kopiEn spændende buk som jeg vurederer til at være i 3-års alderen. Et stort og sundt dyr som har en god krop og rimelig opsats. Hvis han ikke viser tendenser til dominans og er overdreven territoriehævdende, er han en god gemmebuk. 

Buk nr. 6. Skal denne buk skydes i år..?
buk 68P7873 kopiEn god buk (seksender) som godt kunne blive til noget stort og godt. Bukken har jeg set flere gange i år, og han har også en god krop. Aldersmæssiget vil jeg sætte ham til ca. 4 år gammel.
Han sættes til afskydning i år, alene af den grund, at han desværre har snabelso. Havde han ikke haft snabelsko, var han en god gemmebuk.

Buk nr. 7. Skal denne buk skydes i år..?
buk 68P7682 kopiUmiddelbart en buk med et godt trofæ, men bare ikke et trofæ jeg vil satse på. Bukken er imponerende når man ser på ham, men høje opsatse og lange sprosser bevirker ofte et synsbedrag, så bukken ser større ud end den egentlig er. Bukkens opsats er alt for tynd til, at jeg ville bygge en avl op over ham. Derfor sættes han formentlig til afskydning.

Buk nr. 8. Skal denne buk skydes i år..?
buk 68P7890 kopiEn spænden opsats denne buk har. Mere speciel end køn, og den ligner i opsatsen en buk, som lige så godt kunne komme fra Sverige. Bukken har umiddelbart en god krop og lidt alder på bagen, men alene grundet dens opsats sætten den til afskydning i år.

Knæk & Bræk

Udskriv Email