Søg og du skal finde

NYHEDER

Her vil du blive opdateret på de sidste nyheder, omhandlende årstidsbestemte informationer vedr. råvildtet, råvildtforvaltningen og andet som på en eller anden måde kan linkes til råvildt og råvildtjagt. Raavildt.dk's nyhedsside vil primært omhandle råvildtet i Danmark, men vi holder selvfølgelig også øje med, hvad der sker med råvildtet udenfor Danmarks grænser.
Alle tidligere udgivet nyheder, vil du altid kunne læse HER

Bukkejagten 2019 - hva' nu

16. maj buk web kopi

Har du overvejet hvad du som jæger kan gøre, for at forbedre sundhedstilstanden blandt råvildtet på dit reviret? Du har sikkert overvejet det, men vil du gøre noget ved det, og hvad vil og kan du gøre?

Flere års afskydningstal viser med al tydelighed, at alt for mange riffeljægere, går mere op i at afskyde bukke (på grund af deres trofæer), end råer og lam senere på året. Ikke ret mange går på bukkejagt for at forvalte, hvilket betyder at man har til hensigt at forbedre dyrenes kropsstørrelse og sundhedstilstand. De fleste riffeljægere ser frem til den 16. maj med håbet om at kunne skyde en meget stor seksender, som man kan vise frem til venner, bekendte og andre bukkejægere. Dette skal ikke opfattes som om vi ikke skal skyde store bukke, og samtidig være stolte og glade over det nedlagte trofæ. Selvfølgelig skal vi det, men det jeg antyder er, at der stadig er alt for meget fokus på bukketrofæer, og specielt størrelsen på disse.
Det at der i majnummeret af JÆGER kommer en Top-10 liste over de største CIC-opmålte bukke i Danmark, er indirekte med til at få jægere til at prioritere store bukke, højere en dyrenes sundhedstilstand.
De mange "bukkepral" arrangementer som diverse jagtforretninger, jagtforeninger og private stabler på benene den 16. maj om formiddagen, er super hyggelige og skønne arrangementer, som vi alle ser frem til at troppe op til. Hyggeligt samvær med ens jagtvenner, nye bekendtskaber etableres, god mad m.m. Uanset hvor hyggeligt det er, kommer alle for at fremvise den nedlagte buk fra om morgenen, eller for at se hvad andre bukkejægere har nedlagt. Den højeste buk, den smukkeste buk, den buk med størst udlæg, den største buk og mange andre varianter, bliver på et "bukkepral" arrangement præmieret. Igen fokus på store bukke, som ligesom Top-10 bukkene indirekte får jægerne til at fastholde fokus på de store bukke, og mindre på selve forvaltningen. 
Jeg har stadig til gode at høre om eller se et "bukkepral" arrangement, hvor der gives en præmie for den "bedste" afskudsbuk som er ældre end  2 år. Altså en buk med en lille krop, derfor også en lille kropsvægt, uagtet hvilken opsats bukken i år har opsat. En sådan buk får nok ikke den store opmærksomhed på et "bukkepral" arrangement, som den 5-årige medaljebuk den ligger ved siden af. Men pyt med det, for det sender det signal til andre, at her er der nogen som gør en indsats for at forvalte sit råvildtet "rigtigt".
I stedet for at skyde den første og bedste buk du møder, får du nu en ny mulighed for at begynde at forvalte råvildtet på dit revir. I stedet for at kigge på trofæstørrelserne, bør du kigge på dyrenes kropsstørrelser, hvor mindre og decideret små dyr, bør afskyde (uanset hvordan opsatsen ser ud). Du skal selvfølge have in mente, at en årsbuk ikke er lige så krops- og vægtmæssig udviklet som en 3-års kernesund buk, ligesom du, Inden du udvælger en buk til afskydning, og hiver i krogen, er bevidst om at en buk først er fuldt kropsmæssigt udvokset, når den runder de 2,5 år.
Når du slår over på at forvalte råvildtet, i stedet for blot at skyde råvildtet, vil du hurtigt få fornemmelsen af at du "udvikler", i stedet for at "afvikle".
alle trofæjægere

Udskriv Email