Søg og du skal finde

NYHEDER

Her vil du blive opdateret på de sidste nyheder, omhandlende årstidsbestemte informationer vedr. råvildtet, råvildtforvaltningen og andet som på en eller anden måde kan linkes til råvildt og råvildtjagt. Raavildt.dk's nyhedsside vil primært omhandle råvildtet i Danmark, men vi holder selvfølgelig også øje med, hvad der sker med råvildtet udenfor Danmarks grænser.
Alle tidligere udgivet nyheder, vil du altid kunne læse HER

Kuglefang - er det kun noget vi taler om..!

erkuglefangetiordenVi sidder i god dækning (i en hochstand eller hochsitz) ude på en eng, med front direkte mod skoven. Vi har tidligere observeret at bukken normalt kommer gående ad en velsel, som går fra skoven, gennem det smalle 2-3 meter høje skovbryn, og direkte ud på engstykket.

Da råvildtet er skovkantens dyr, ved vi at det blot er spørgsmål om tid, før bukken kommer ud på engen. Vores forudsigelser var rigtige, for pludselig ser vi bukken, en stor seksender, som stopper op i skovbrynet og sikrer, før den træder ud på engen. Bukken begynder at æde af den frodige vildtager vi har etableret til hjortevildtet. Da bukken er kommet 2-3 meter ude på engen, vender den hele bredsiden til, og vi placerer et dræbende skud midt på bladet.
Men hvad med kuglefanget..? Er det blot noget vi riffeljægere taler om, eller sikrer vi hver gang vi ude fra en eng eller lign. afgiver et skud direkte med et dyr i skovkanten, at der nu også er et godt kuglefang bagved dyret..? 
Hvis man kigger efter hændelser, hvor en vildfaren riffelkugle har ramt mennesker, dyr eller huse/vinduer virker det umiddelbart sikkert at afgive et skud direkte mod et dyr som står i skovkanten, og derved bruge skoven som kuglefang.
Det sker en gang imellem, at man kan læse om en vildlfaren riffelkugle som er faret gennem er vidue, for straks efter at bore sig ind i væggen overfor. Men når man tænker over hvor mange riffelskud der bliver affyret på en jagtsæson, er det heldigvis meget få tilfælde hvor dette sker. Jeg er umiddelbart ikke bekendt med at en sådan vildfaren riffelkugle, har såret eller dræbt et menneske i nyere tid.
Som regel kan man tegne en lige streg fra mundingen af riflen, gennem dyret, og ned i jorden bagved dyret. Dette betyder at i langt de fleste tilfælde er risikoen for vildfarne kugler, betydeligt reduceret hvis man sidder oppe og skyder ned af. Men der er også den lille usikkerhed, at når en riffelkugle går gennem et dyr (gennemskud), kan kuglen ved møde med større knogler, ændre retning i på udgangssiden, i forhold til indgangssiden. Groft sagt kan man sige, at jo mindre kaliber/kugle der skydes med, desto større er risikoen for retningsændringer af kuglen på udgangssiden.
Jeg har de senere år som reg. schweisshundefører, mange gange været ude og lede efter dyr, hvor jægeren har skudt på dyr som stod med bredsiden til i skovkanten. Hver gang jeg oplever dette, har jeg blot tænkt mit, da jeg kommer for at lede efter dyr, og ikke for at lege politimand. 
Heldigvis er det endnu ikke gået helt galt (endnu), men fordi ingen mennesker er blevet ramt af en vildfaren riffelkugle længere inde i skoven, kan man under ingen omstændigheder konkludere, at det er helt uden nogen form for risici, at afgive et skud direkte mod et dyr, som står lige i skovkanten.

Du kan som udgangspunkt aldrig fortryde et skud, du ikke afgav. Men tro mig, det kan få forfærdelige konsekvenser, at afgive et skud hvor du ikke havde et godt kuglefang.

Fortsat Knæk & Bræk 

Udskriv Email