Søg og du skal finde

NYHEDER

Her vil du blive opdateret på de sidste nyheder, omhandlende årstidsbestemte informationer vedr. råvildtet, råvildtforvaltningen og andet som på en eller anden måde kan linkes til råvildt og råvildtjagt. Raavildt.dk's nyhedsside vil primært omhandle råvildtet i Danmark, men vi holder selvfølgelig også øje med, hvad der sker med råvildtet udenfor Danmarks grænser.
Alle tidligere udgivet nyheder, vil du altid kunne læse HER

Nedtællingen til bukkejagten 2020 er begyndt

hundyr m to lam
Når vi rammer foråret omkring april måned, giver mange riffeljægere udtryk for, at endelig er nedtællingen til bukkejagten den 16. maj begyndt.
En sådan betragtning er helt forkert, da nedtælingen til bukkejagten starter meget tidligere, nemlig umiddelbart efter brunsten - året før.
Det er faktisk den tid vi er i lige nu (primo september), at nedtællingen til bukkejagten begynder.

Brunsten er lige overstået og bukkene har ikke været interesseret i at indtage føde før nu, hvor de skal komme til kræfter oven på den energikrævende brunst. Hvis man har vildtkameraer oppe ved sine foderhuse, har man kunne se, at bukkenes fravær ved foderhusene under brunsten, har mindet om Henrik Sass Larsens optræden i det offentlige rum på det sidste, ja bukkene har været fuldstændig fraværende.
Gammelråerne besøger fortsat foderhusene under brunsten, men de skal jo også holde sig "i form", da de stadig dier lammene og fortsat lever op til det moderlige ansvar overfor lammene.
Gammelråen viser her i efteråret sine lam, hvor der er god tilgængelig føde på reviret, og hvis man fodrer i foderhuse, vil man også kunne se hvordan lammene begynder at æde fra foderhusene, efter at gammelråen har ført dem til foderhuset.
Jeg skriver at nedtællingen til bukkejagten er i gang, og det skriver jeg fordi bukkejagten i min optik, ikke kun handler om at komme ud nedlægge den første og bedste buk man møder på reviret den 16. man. Nej bukkejagt er meget mere end selve det at nedlægge en buk. Bukkejagt er forberedelserne, iagttagelserne, forbedringer af reviret, etablering af mange fødevarianter af kvalitetsføde, fotografering, forventningens glæde og meget mere.
Hvis man ikke har etableret gode vildtagre til hjortevildtet tidligere på året, er der ingen nærende føde, her i den vigtige periode - nemlig efterårsfedningen. Hvis man er trofæjæger (som de fleste riffeljægere er), kan man godt glemme alt om at kunne afskyde store og stærke bukke, hvis der ikke har været en god efterårsfedning (læs mere om efterårsfedning HER).
Efterårsfedningen er faktisk fundamentet for bukkenes, hundyrenes og lammenes sundhedstilstand det efterfølgende forår. Sunde velernærede hundyr sætter som regel gode lam, og bukke som havde en god efterårsfedning, har de optimale muligheder for i foråret at vise deres trofæmæssige kvaliteter frem.
Forberedlsen til bukkejagten er og når vi fra oktober måned og frem, skal selekteret blandt hundyr, lam og dårlige bukke, så vi er sikre på at de dyr som står på reviret til bukkejagten, er de kernesunde dyr, og ikke svage dårlige dyr, som kun overlever grundet milde vintre eller en evt. fodring.
I forbindelse med efterårsfedningen, er afgørende faktorer udover adgang til nærende føde, og få ro på reviret omkring råvildtet. Hvis vi ikke sikrer rom omkring vores råvildt, bliver de stresset, og når vi mennesker kan dø af stress, kan råvildtet også. 
Vedr. den nødvendige ro på reviret i perioden hvor råvildtets efterårsfedning ligger, er vores jagttider desværre sammensat på en måde, så de ingen hensyn tager til råvildtets efterårsfedning. Præcis i denne periode på året, hvor råvildtet skal have mest ro, er den tid på året, hvor jagttrykket er højest i Danmark.  

Udskriv Email