Søg og du skal finde

NYHEDER

Her vil du blive opdateret på de sidste nyheder, omhandlende årstidsbestemte informationer vedr. råvildtet, råvildtforvaltningen og andet som på en eller anden måde kan linkes til råvildt og råvildtjagt. Raavildt.dk's nyhedsside vil primært omhandle råvildtet i Danmark, men vi holder selvfølgelig også øje med, hvad der sker med råvildtet udenfor Danmarks grænser.
Alle tidligere udgivet nyheder, vil du altid kunne læse HER

I forhold til Covid-19 er jagtreviret et af de sikreste steder at opholde sig

I denne Corona-tid hvor landets grænser er lukkede, mange er sendt hjem fra arbejdet, og myndighederne fraråder alle at opholde sig indendørs i større forsamlinger, er der ingen undskyldning for ikke at komme ud i den friske luft og bruge nogle dage ude på jagtreviret. Jagtreviret er faktisk et af de sikreste steder man kan opholde sig på nuværende tidspunkt, så hvorfor ikke udnytte dette, og samtidig holde øje med revirets råvildtbestand.
fejningDe første fejninger kan ses på reviret, hvilket skyldes at de modne og ældre bukke, her i starten af marts måned har fejet basten af og står færdigfejet med deres lyse og ufarvede opsatser. På nedenstående foto ses en af disse færdigfejede bukke, som er fotograferet ved et foderhus i slutningen af februar måned. Bukken er abnorm og derfor nem at følge i dette år.
færdigfejet buk

De yngre bukke er stadig i bast, ligesom man kan se at råvildtet endnu ikke endnu ikke er stoppet med at færdes i større eller mindre spring.
Bukkene har endnu ikke opdelt revirerne mellem sig, og er endnu ikke gået helt i gang med den til tider hidsige territoriehævdelse. 

bukke og springVedr. territoriehævdelsen er det i tiden fra nu og fremad, at man kan få en fornemmelse af hvilke bukke som er mere end almindelig territoriehævdende. Disse bukke skal man holde øje med, uanset hvor stor eller lille en opsats de bærer på hovedet. 
Mange benytter sig at vildtkameraer hvilket giver et godt overblik over hvor meget råvildt man pt. har stående på reviret, og i hvilken sundhedstilstand de er i, men vildtkameraerne afslører ikke yngre bukke i 2 til 3-årsalderen, som besider en udpræget trang til at jage med alt og alle.
Alle bukke bliver i en eller anden grad territoriehævdende i takt med at testeronindholdet stiger, hvilket er helt naturligt, og territoriehævdelsen tiltager som regel i takt med bukkens alderstrin. 
Men der findes også bukke som i en ung alder udviser en udpræget trang til ved hver en lejlighed at jage rundt med andre bukke, og til tider også med hundyr. Disse yngre meget territoriehævdende bukke skal man have udpeget, såfremt man vil have mange bukke stående på reviret hen over sommeren. Typisk for disse yngre territoriehævdende bukke er, at man allerede mens de stadig er i bast, kan se at de jager med andre bukke i bast, og gerne over længere afstande og med høj intensitet.
Det er vigtigt at få lokaliseret og få kendskab til disse yngre og meget territoriehævdende bukke, da de skaber alt for meget uro på reviret, forudsat at man har et ønske om at have mange bukke bukke at vælge mellem i bukkejagten. Har man dette ønske bør man koncentrere sig om at få udpeget disse bukke, og få dem afskudt umiddelbart efter den 16. maj.
Resten af bukkejagten bør man koncentrere sig om at få udpeget og afskudt de bukke, som man ikke mener skal have muligheden for at videregive deres gener når vi kommer frem til brunsten.

Knæk & Bræk

Udskriv Email