Søg og du skal finde

NYHEDER

Her vil du blive opdateret på de sidste nyheder, omhandlende årstidsbestemte informationer vedr. råvildtet, råvildtforvaltningen og andet som på en eller anden måde kan linkes til råvildt og råvildtjagt. Raavildt.dk's nyhedsside vil primært omhandle råvildtet i Danmark, men vi holder selvfølgelig også øje med, hvad der sker med råvildtet udenfor Danmarks grænser.
Alle tidligere udgivet nyheder, vil du altid kunne læse HER

Er du forberedt på en anskydning...?

 5.4 Anskydningens ABC ENDELIG kopiJeg har, baseret på egne erfaringer som registreret schweisshundefører i mere end 20 år, udarbejdet en ”Er du forberedt på en anskydning”, med en 5-punkts oversigt.
I denne 5-punkts oversigt kan du punkt for punkt læse, hvad du bør gøre umiddelbart før og efter skudafgivelsen, ligesom det nøje beskrives, hvordan du optimerer chancerne, for at den registrerede schweisshund senere kan få opsporet dyret.
Vidste du at din / jægerens adfærd efter skudafgivelsen, kan have afgørende betydning for om en anskudt buk findes eller ej. 
Hvis bukken flygter fra anskudsstedet, og der på anskudsstedet ikke ligger tydelige pyrschtegn som viser at bukken er forendt, vil jeg råde dig til IKKE at begynde at lede efter bukken.
Årsagen er, at hvis der er tale om en forløbs-anskydning (som ikke altid tydeligt kan påvises ud fra hvad man finder på anskudsstedet), er det vigtigt at det er den reg. schweisshundefører, med den vildtskarpe schweisshund, som rejser dyret fra sårlejet, da man ikke på forhånd ved hvor langt hunden skal hetze før den får fanget det anskudte dyr. I den forbindelse skal man være bekendt med, at det er kun de reg. schweisshunde og deres hundeførere som må færdes på alle matrikler (med hund og våben) uden forudgående tilladelser.
I forbindelse med forløbs-anskydningerne er det de færreste som er bekendt med, at jægerens adfærd efter skudafgivelsen har meget stor indflydelse på, om den reg. schweisshund senere kan få opsporet og aflivet det anskudte dyr.
  • Hvis jægeren selv har ledt efter et forløbs-anskudt dyr, og fået rejst det fra første sårleje, viser statistikkerne at det kun er i 20% af tilfældene at dyret senere bliver opsporet, hetzet og aflivet.
  • Hvis det derimod er den reg. schweisshundefører, med den vildtskarpe reg. schweisshund, som rejser det forløbs-anskudte dyr i det første sårleje, er succesraten oppe på over 80%.

Forskellen på om succesraten på et forløbs-anskudt dyr ender på 20% eller 80%, er alene afhængig af jægerens adfærd efter skudafgivelsen.

Læs også: EFTERSØGNING - Brug kun de reg. schweisshunde

Knæk & Bræk

Udskriv E-mail