Afskydning af dårlige dyr

Alle ved, at man skal afskyde dårlige dyr på jagtreviret. Men hvordan definerer man, hvad der er et dårlig dyr? Nedenfor har jeg forsøgt at beskrive, hvad et dårligt dyr er.

Dårlige dyr som afskydes i jagttiden, defineres som:

● Råvildt, som er små af krop i.f.t. deres alder

● Råvildt med snabelsko eller tendens til dette

● Råvildt med pelsproblemer

● Råvildt, som ser usle ud

● Råvildt, som virker afmagret

● Råvildt, med diarré

● Råvildt, som virker usunde

● Råvildt, som er trafikskadede

● Råvildt med andre skader, som kan hæmme dyrets livs- eller levebetingelser.

For at kunne afskyde efterårsdyr skal man selvfølgelig have lidt erfaring i at kunne udpege de dyr, som skal afskydes. Det er utroligt svært at vurdere størrelsen på et dyr, som står alene, ligesom det er svært at afgøre, om det enlige dyr nu er et smaldyr eller en gammelrå. Dette kan man ikke læse sig til, hvorfor der kun findes en metode til at lære dette, og det er mange timer ud i naturen og studere råvildtet med kikkert og måske kamera.

Hvis man har den nødvendige erfaring og magter at kunne skelne de forskellige dyr fra hinanden, findes der en meget simpel måde at vurdere, om dyret skal afskydes eller ej.

Den metode jeg har brugt med succes, når jeg skulle regulere i bestanden af råvildt om efteråret, er ganske simpel.

Når man har spottet et dyr, og man skal vurdere om, det skal afskydes eller ej, skal man i samme sekund, man ser dyret i kikkerten, være overbevist om, at dette dyr er kernesundt – ellers afskydes dyret.

Det er bedre at afskyde ét sundt dyr for meget end ét dårligt dyr for lidt.

Ser man en dårlig gammelrå med evt. sunde lam, bør man afskyde både den dårlige gammelrå og lammene i nævnte rækkefølge. Ja, du læste rigtigt – gammelråen før lammene. At få en gammelrå afskudt er ikke det værste, der kan ske, og når hun samtidig er et dårligt dyr, er det helt perfekt. Lammene kan godt virke sunde, men der er ingen grund til at tage nogle chancer, da der er stor sandsynlighed for, at de også bliver dårlige dyr. Derfor bør de også afskydes.

I.h.t. de jagtetiske regler hedder det sig, at man ikke afskyder lam før gammelråen, hvilket også er korrekt, hvis det vel at mærke er en traditionel jagtsituation, man står i. Men når vi taler afskydning af dårlige dyr, og man forsøger at forvalte sig ud af problemer med dårlige og syge dyr, mener jeg, at det ville være mere uetisk, hvis man startede med at afskyde lammene, da gammelråen straks ville tage flugten, efter der var afgivet ét skud til lammet. Herved ville man have forspildt chancen for at afskyde den dårlige gammelrå og lammet, og de ville - som de dårlige dyr de er - have mulighed for at fortsætte produktionen af evt. dårlige dyr.

Derfor bør man i nævnte situation først afskyde gammelråen og blot vente, hvorefter lammene kommer frem til skud. Mange jægere vil mene, at det intet har med “rigtig jagt” at gøre, når man afskyder gammelråen før lammene. Det har jeg heller ikke påstået, at det er. Det er derimod seriøs råvildtforvaltning, hvor man gør alt, man kan for at afskyde dårlige og syge dyr og på den måde ihærdigt forsøger at få opbygget en kernesund råvildtstamme. En diskussion om, hvad der er “rigtig jagt”, er en helt anden historie.

Denne stramme reguleringsmetode gør selvfølgelig, at der nogle gange bliver afskudt ét eller flere forkerte dyr, nemlig sunde dyr, men dette er ingen katastrofe, da der hellere må blive afskudt ét sundt dyr for meget end ét usundt dyr for lidt.

{backbutton}

Udskriv