Søg og du skal finde

Jagttiderne på råvildtet

Jagtiderne på råvildtet har været op til diskussion de seneste år. En debat, som er sund, da det ikke er oplagt, at vi jægere skal være enige om alt, selvom vi arbejder på at opnå det samme mål.

Nytænkning er en rigtig god ting, men det er også noget, som møder meget modstand, specielt hvis det i sidste ende kommer til at ændre på den årlige bukkejagt, hvor vi kan huske, at vi gik på riffeljagt med vores fædre og hele den “forventningens glæde”, der altid er op til bukkejagten den 16. maj.

Nogle få er fortalere for at ændre jagttiderne, hvilket jeg kan se visse fordele i og nogle ulemper ved. Hvis man rykker bukkejagten til først at starte i august måned, vil det umiddelbart være nemt at afskyde bukkene, såfremt bukkejagten begynder i starten af august måned og varer over brunsten. Man vil også have rimelig nemt ved at afskyde de “stærkeste” bukke, da disse stærke bukke i brunsten tilsidesætter alle sikkerhedsregler i deres iver efter at videreføre slægten. Man kunne derfor frygte, at man på nogle revirer hurtigt ville kunne afskyde de stærkeste bukke, mens der i samme periode kunne ske det, at bukke med de dårligste anlæg griber chancer og beslår hundyrene, mens den stærke pladsbuk er ved at blive parteret i nærmeste vildtrum. En af fordelene ved, at bukkejagten allerede starter den 16. maj, er, at man har tiden til at finde og få afskudt bukke, som, man ikke ønsker, skal indgå i den videre avl. Men dette forudsætter selvfølgelig, at man har den ekspertise, som er nødvendig for at kunne foretage denne selektive afskydning af bukke. Hvis bukkejagten først starter i august måned, vil den reelle jagttid være temmelig kort og betydelig mere krævende for jægerne, da bukkene efter brunsten ikke bevæger sig ret meget.

Jeg er ikke i tvivl om, at antallet af afskudte bukke pr. år vil falde, hvis bukkejagten først starter i august, hvilket man ikke skal se som en ulempe - tværtimod, da man på denne måde kan få en bedre kønsfordeling han- og hundyr imellem. For at forbedre kønsfordelingen er det en nødvendighed, at man – når nu man er bevidst om, at der nu ikke afskydes så mange bukke mere - også husker at afskyde godt og rigeligt med hundyr i efterårsjagten.

Når råvildtjagten den 1. oktober starter igen, er det en kendsgerning, at lam, hvor gammelråen er bortskudt i starten af oktober, generelt bliver dårligere dyr end de lam, som går gennem vinteren med gammelråen, hvilket selvfølgelig taler for at ændre opstarten af efterårsjagten til senere end den 1. oktober.

{backbutton}

Udskriv E-mail