Søg og du skal finde

Naboaftaler

Hvis man over et større område vil have store bukke, er det tvingende nødvendigt at etablere naboaftaler for at nå målet. Umiddelbart lyder det nemt, men alle ved, at det er det ikke. For at etablere naboaftaler kræver det, at alle parter skal sluge nogle kameler, og alle visker tavlen ren og forsøger at begrave mange års - og i nogle tilfælde mange generationers - stridigheder og personfnidder. Det er altid nemt at stå på sidelinjen og løse alles problemer, hvorfor det også er oplagt, at alle desværre ikke kan finde sammen om en naboaftale.

Da der kan laves lokalaftaler ad frivillighedens vej vedr. dåvildtet og kronvildtet, kan der selvfølgelig også laves frivillige lokalaftaler om råvildtforvaltningen. Men det kræver, at der i området er en vellidt diplomatisk person, som ville påtage sig opgaven med at være tovholder, indtil det første møde er etableret, for at vejre stemningen, om der kan laves lokal- eller naboaftaler om den videre råvildtforvaltning. Arrangér evt. en foredragsaften i lokalområdet, som alle kan samles om, og forsøg i denne sammenhæng at bringe emnet nabo- eller lokalaftaler på bordet, så man i første omgang kan høre om fordelene ved disse aftaler. Hvis man ikke vil starte med at lave deciderede aftaler, kunne man passende i første omgang blive enige om, at alle deltager aktivt i at afskyde dårlige og syge dyr, så ”Den fynske syge” får svære levebetingelser i området.

En ændring af jagtloven med henblik på afskydning af dyr i forhold til, hvor stort jagtreviret er, kunne også være et forslag, som, jeg er sikker på, ville ramme de mindre lodsejere betydeligt hårdere end en naboaftale.

Et oplæg til en sådan aftale kunne være:

● 1-10 ha gav ret til afskydning af en buk og to hundyr eller lam pr. år

(tre dyr pr. år).

● 10-20 ha gav ret til afskydning af en buk og fire hundyr eller lam pr. år

(fem dyr pr. år).

● 20-40 ha gav ret til afskydning af to bukke og fire hundyr eller lam pr. år

(seks dyr pr. år).

● 40-60 ha gav ret til afskydning af to bukke og fem hundyr eller lam pr. år

(syv dyr pr. år).

● Og sådan kunne man fortsætte op til 100 eller 200 ha, muligvis med en anden fordeling.

Ovenstående oplæg til afskydning af dyr/kontra arealstørrelse kunne evt. også skele til udfærdigede biotopplaner, hvis jordbesidderen har lavet og indsendt en sådan.

{backbutton}

Udskriv Email