Søg og du skal finde

Trykjagt

Trykjagt er en herlig jagtform, men er desværre også en jagtform, hvor der ikke er så meget betænkningstid, før man afgiver et skud. Derfor kræver det som regel rutinerede skytter og jægere, hvis man skal have det optimale ud af en trykjagt. Dyrene trykkes ud af tykninger og lign. og bør komme langsomt frem til skytterne, så man nogle gange får mulighed for at kønsbestemme dyrene og derudover også at kunne at sikre, at det er de rigtige dyr, som bliver afskudt.

Hvis man ønsker at lave store bukke, er trykjagt umiddelbart ikke den fortrukne jagtform, da man ikke har den store mulighed for en decideret selektiv afskydning af råvildtet under en trykjagt. Når det er sagt, er jeg bekendt med flere steder, hvor man afholder trykjagt på efterårsdyrene. Et af stederne afskydes over 100 stykker råvildt på en enkelt trykjagt – hvert år. I kraft af god tilrettelæggelse og erfarne og dygtige skytter, skydes der ikke mange forkerte dyr (bukke). Selvom der skulle blive afskudt nogle få forkerte dyr, vejer det betydeligt tungere, at der på denne måde skydes rigtig mange hundyr uden at stresse dyrene over en længere periode. Skulle man f.eks. afskyde 100 hundyr selektivt på pürsch, ville det tage lang tid og give betydeligt mere uro i skoven end én enkelt dags uro. Der er ingen tvivl om, at præcis denne trykjagt på efterårsdyr sikrer, at der bliver afskudt masser af efterårsdyr, hvilket kun gavner bevaringen af en sund råvildtbestand, som altid skal komme forud for alt andet i den moderne råvildtforvaltning. På de omtalte revirer, hvor der holdes disse store trykjagter på efterårsdyrene, bliver der i øvrigt skudt medaljebukke hvert år. Når jeg skriver, at trykjagt ikke er den bedste jagtform, hvis man vil lave store bukke, er dette mere en generel holdning, da man helt tydeligt flere steder praktiserer dette - og endda med stor succes.

{backbutton}

Udskriv Email