Søg og du skal finde

Skinning

At skinde et dyr til efterfølgende hoved- eller piedestalmontage burde være almindelig lærdom hos alle jægere. Jeg er overbevist om, at mange jægere tidligere har skudt bukke, som de egentlig gerne ville have hovedmonteret, men som ikke er blevet det, alene af den grund at jægeren ikke vidste, hvordan han/hun skulle tage skind og hoved af.

Men det er meget nemt og kræver hverken skalpel eller andet udstyr, bortset fra din jagtkniv.

Det gælder om at få startet korrekt og få lagt det rigtige snit og være lidt omhyggelig, så man får skilt skindet fra kødet.  Mange er bange for at lave hul i skindet med kniven, men det betyder ingenting, om man er par steder er kommet til at skære hul i skindet. Det laver konservatoren, så det ikke kan ses på det færdige resultat.

Hvis man er meget usikker på, om man magter opgaven, vil jeg råde til, at man forsøger sig på et hundyr. Efter at have lavet et hundyr klar til hoved- eller piedestalmontage, vil enhver usikkerhed forsvinde, og man kan med sindsro gå i gang med at skinde en buk, når man engang får skudt en, som man vil aflevere til konservatoren, og efterfølgende modtage en hoved- eller piedestalmontage retur.

Straks efter man har skudt en buk, skal man beslutte, om man vil have bukken lavet som en hoved- eller piedestalmontage, eller om den bare skal afkoges og bleges som de fleste bukketrofæer. Er det ens første buk, en speciel buk, måske en medaljebuk, og man vil have konservatoren til at lave bukken som hoved- eller piedestalmontage, er der nogle ting, som man ikke skal gøre.

 

Man skal ikke skære den op i kæbeskindet for at kunne se sliddet på tænderne og derved forsøge at sætte en alder på bukken.

Når man opbrækker dyret, skal man heller ikke skære bukken op i halsen for at fjerne luft- og spiserør sammen med øvrige indvolde. Undlad derfor at skære bukken op i halsen.

 

Den eneste årsag til, at man skærer op i halsen, er for at kunne slå en knude på spiserøret, så maveindhold ikke løber ud, når man trækker indvoldene ud. Men hvor tit er det egentlig sket, at maveindhold er løbet ud gennem spiserøret, selvom spiserøret er skudt over? Ifølge vildthandler Bjarne Frost er der intet til hinder for, at dyrlægen godkender et indleveret dyr til partering/udskæring, såfremt bukken indleveres til vildthandleren med uåbnet hals og derved med intakt luft- og spiserør.

Ud fra dette kan vi konkludere, at det faktisk slet ikke er nødvendigt at fjerne luft- og spiserøret, når vi opbrækker dyrene i fremtiden.

Husk at tage billeder af bukken, så konservatoren kan se, hvordan bukken så ud i live. Tag evt. nogle mål af omkredsen af bukkens hals mindst to steder.

 

Hæng dyret op i bagbenet, så det hænger med hovedet nedad.

Ca. 20-25 cm bag ved forbenene lægges et snit hele vejen rundt om dyret, som vist på billedet.

Det kan betale sig at være omhyggelig, når man starter, så man får skåret skindet rent for kød.

 

Fortsæt med at løsne skindet fra kroppen med din jagtkniv. På et tidspunkt kan du ikke komme videre grundet skindet på forbenene.

 

Lav et snit på bagsiden af forbenene og før det helt op til brystkassen.

 

Skær skindet løs hele vejen rundt på forbenene.

 

Skær skindet løs mellem forbenene.

 

Når skindet er løsnet på forbenene, skæres resten af halsskindet fri.

 

Halsen skæres eller saves over.

 

Hoved og skind ser således ud.

Skindet foldes rundt om bukkehovedet under transporten og kan herefter afleveres til konservatoren eller fryses ned.

>>>Se video om hvordan du skærer skindet fa bukken til hovedmonteringen

>>>Se video om hvordan du skærer skindet af bukkehovedet til senere hovedmontering

{backbutton}

Udskriv Email