Søg og du skal finde

Fodring med majs eller andet

Om du benytter majs og havre eller andet i foderhuset, har ikke den store betydning, såfremt der fodres for at hjælpe råvildtet gennem den svære tid. Hvis man derimod samtidig ønsker en større opsats hos bukkene, skal man måske nærmere overveje valget af foder. Et kraftfoder, der alene kun giver store opsatse, findes ikke på markedet i dag, og kommer det formentlig heller aldrig. Hvis man vil have store opsatser i sin råvildtbestand, skal der meget mere til end at give et tilskud af kraftfoder. I stedet skal man tage hele sin råvildtforvaltning op til overvejelse og lægge en plan for fremtiden.

{backbutton}

Udskriv Email