Søg og du skal finde

Ræven

I Danmark har råvildtet kun to fjender, som i perioder målrettet jagter dem, nemlig mennesket og ræven.

Hvis man ikke bekæmper rævene og bare lader dem være, vil det selvfølgelig bevirke, at der på jagtterrænet vil være mange ræve, hvilket er en kæmpe trussel mod nysattte og mindre lam.

Det er ikke unormalt, at ræven kan tage 40-50 % af alle lam, og i områder i Sverige påstås det, at ræven kan have taget op til 70 % af alle lammene i år, hvor der har været mange ræve. I Danmark er tallene nok lidt lavere, da vi ikke har de kæmpe øde arealer, som man har i Sverige. Men tag ikke fejl af ræven, den er et imponerende rovdyr, hvis snedighed og ”klogskab” - specielt hos de ældre ræve - har narret undertegnede og mange andre, som netop var ude efter den. Rævens jagtteknik er nogle gange den samme, som vi mennesker bruger, nemlig at observere. Jeg har ved selvsyn set ræven sidde på et højereliggende areal og overvåge hundyrene og deres lam på ca. 100 meters afstand. Mens lammene dier hos hundyret, sidder ræven blot stille og observerer. Selvom lammene sætter sig i den høje vegetation, venter ræven, til hundyret lader lammene alene tilbage. Herefter lister ræven frem og tager lammet, og i de fleste tilfælde uden at hundyret opdager dette.

En af årsagerne til, at man sjældent finder bukkehoveder med opsats på efter faldvildt, er, at det første, ræven slæber med sig fra et bukkekadaver, som regel er pandeskallen med opsats.

{backbutton}

Udskriv Email