Søg og du skal finde

Territoriehævdelse

Bukkene er territoriehævdende en del af året, men man skal også være opmærksom på, at det er gammelråerne bestemt også. En gammelrå kan være lige så aggressiv og tyranisk anlagt som områdets mest dominerende buk, at hun jager med alle andre hundyr. Hun holder sig selvfølgelig fra de ældre bukke, men kan sagtens jage årsbukke væk. Den største forskel på revirgrænserne hos henholdsvis bukke og gammelråer er, at bukkene holder en meget skarp revirgrænse, og ikke accepterer overtrædelse af disse grænser. Gammelråerne har en mere flydende revirgrænse og tillader derved normalt en moderat overtrædelse af revirgrænserne.

Et år i november måned observerede jeg noget, jeg ikke tidlige var bekendt med. Jeg havde 10 jægere siddende ude i skoven i hochstande i to hele dage. Mange af jægerne så mange bukke, hvilket der ikke var noget underligt i, men det, der var mærkeligt, var, at bukkene jagtede hinanden, og det var tydeligt, at det var de store bukke, der satte dagsordenen. Bukkene havde tydeligvis ikke læst den side i “bukkebogen”, hvor der står, at de ikke er territoriehævdende i efterårs- og vintermånederne.

Sådanne iagttagelser gør det ekstra interessant at studere råvildtet og specielt bukkene, for hvorfor jagter bukkene hinanden midt i november måned på et revir med masser af føde i form af forskellige vildagre og kraftfoder i 100 foderhuse?

{backbutton}

Udskriv Email