Lav en flerårig plan - og hold den

Uanset om man skal opbygge en mindre eller en større virksomhed, er det en betingelse, at man først laver en plan, som beskriver, hvad det er, man vil opnå - og endnu vigtigere en plan over, hvordan man når målet. Det er akkurat det samme, man skal lave, når man vil ændre en råvildtforvaltning til noget bedre. Hvad er det, man vil opnå (sunde dyr), og hvordan gør man dette. Hvilken tidshorisont skal der arbejdes ud fra, og hvilke tiltag kan ændre den eksisterende tilstand. Vil man på længere sigt gerne have medaljebukke på jagtterrænet, skal man selvfølgelig også tage højde for det i afskydningsplanerne osv. Det er faktisk ikke så svært at lave en sådan plan, det svære ligger i at holde den, hvilket er en nødvendighed. Hvis man ændrer på den plan, man har lavet, og senere laver lidt om igen, for efter et år at foretage nogle nye ændringer, famler man i blinde og har ingen muligheder for at lave ændringer senere, da der ikke er et overblik over hvilke tiltag, der ændrer hvad. Hvis man i f.eks. to år har kørt efter en fast plan, og man gerne vil ændre på nogle ting, kan man ændre på én ting og igen vente et par år for at se resultatet af ændringerne. Herefter kan man lave en ny ændring, osv. Dette er den eneste rigtige måde at arbejde sig frem til målet. Kort og godt, lav en plan – og hold den.

{backbutton}

Udskriv