Søg og du skal finde

Hav mange bukke at vælge imellem

Vil du skyde store bukke, er det vigtigt, at du har mange at vælge imellem, da ikke alle bliver medaljebukke. Årsdyrene afskydes ikke, medmindre de er små af krop. Der selekteres blandt de dårligste to- og treårsbukke, mens der blandt de største og stærkeste bukke i alderen mellem fire og syv år kun afskydes fra toppen af i gode gevirår, medmindre nogle bukke er meget territoriehævdende og derfor optager for meget plads.

De bukke, jeg satser på skal blive store, skal være tykke på den nederste tredjedel af stangen over rosenkransen. Dette er en betingelse, da det er vægt og volumen, som giver de fleste point i det nuværende CIC-opmålingssystem.

Årsbukkene afskydes som nævnt ikke, da man netop skal give de yngste bukke en chance for at vise, om de har de gode genetiske anlæg for at sætte stort op.

{backbutton}

Udskriv Email