Søg og du skal finde

CIC opmåling

I.h.t. de gældende CIC-regler, som er udarbejdet af den internationale jagtorganisation Conceil Internationale de la Chasse med hovedsæde i Ungarn, er det ved opmålingen vægten og volumen af opsatsen, som giver de fleste point. Derfor vil tunge og kraftige opsatser altid være eftertragtede i trofæverdenen.

Der findes ingen mennesker, som alene ved synet af en bukkeopsats kan fortælle, hvor meget opsatsen vejer. Jeg har set store fyldige opsatser, som ikke vejede ret meget, og omvendt mindre opsatser, som var overraskende tunge. Er man derimod bekendt med, at bukkeopsatserne i ens jagtområde normalt vejer godt til, når bukkene får lidt alder, er man langt bedre rustet til at vurdere, om præcis den buk, man har sat til afskydning, nu også kan holde en medalje.

Opmålingsmetoden af råvildttrofæer i CIC-regi er i dag udover vægt og volume baseret på nogle målbare og skønsmæssige betragtninger, som omsættes i point ud fra den enkelte opmålers skøn. De skønsmæssige point i det nuværende opmålingssystem er årsagen til, at man kan få forskellige opmålingstal alt efter, hvem der kigger på trofæet. SCI (Safari Club International) bruger en opmålingsmetode som er anerkendt i hele verden. Opmåles bukken i.h.t. SCI’s regler, burde den samlede pointsum som bukken får, være ens uanset hvem der opmåler trofæet, da der ikke gives point for skøn, vægt og volumen. Den samlede pointsum er udelukkende baseret på målbare ting på trofæet. Hvis man samtidig kunne finde frem til et system, som med sikkerhed kunne fastslå bukkens alder, eller i det mindste et alderssystem som inddelte bukkene i tre-fire aldersgrupper og belønnede de ældre bukke med flere point end de yngre bukke, kunne man måske påvirke os jægere til at give den gode og stærke buk ét eller flere år mere at leve i, før den blev afskudt, såfremt man er interesseret i at skyde medaljebukke.

{backbutton}

Udskriv Email