Søg og du skal finde

Pelslus

Pelslus (Bovicola) hører til under de udvortes parasitter, som også kaldes ektoparasitter og ofte ses på det danske råvildt. Disse vingeløse insekter er gråhvide og knap to millimeter lange. Pels-lus suger ikke blod, men lever af hår- og hudrester på råvildtet, hvorfor de forårsager håraffald og kløe, når de bider hårstråene over. Dette forårsager kløe og irriterer råvildtet, som klør sig så meget, at flere af hårene falder af. Pelslus smitter fra rådyr til rådyr gennem direkte kontakt. Andre dyr som f.eks. heste, der får lus, kan let helbredes med den rette behandling, hvilket desværre ikke er tilfældet, hvis råvildtet får pelslus.

Man kan se på stærkt angrebne dyr, at de kan have store hårløse partier på halsen, på siden og på krydset, og de sværest angrebne dyr kan virke helt ”nøgne”, dvs. mer eller mindre uden pels. Mærkeligt nok er det kun hos dyr i vinterpels, at man ser de bare pletter, hvorimod man ikke ser fænomenet, når dyret er i sommerpels. Der er ingen tvivl om, at dyr, som går gennem efteråret og vinteren stærkt angrebet af pelslus, må have et enormt stort energitab i den kolde tid, da meningen med vinterpelsen netop er at beskytte dyret bedre mod vind og vejr.

Da pelslus tilsyneladende trives bedst ved milde vintre, har det danske klima i de sidste mange år været med til at give pelslusene yderst gunstige forhold. En pelslus kan leve hele sit liv på et og samme værtsdyr.

Det er ikke kun hos råvildtet, at pelslus optræder, men også andre vilde og tamme drøvtyggere kan få pelslus.

Generelt trives parasitter bedst på utrivelige dyr og dårligst på trivelige dyr, og derfor ser man ikke pelslusen på sommerdyrerne, fordi deres trivsel er for god, dvs. næringsforholdene i pelsen er for dårlig for lusene og dermed overlever de bare sommeren i pelsen, mens de udvikles og bliver til mange (og dermed synlige med pelstab, kløe, osv.) om vinteren. Generelt er det parasittens (lusens) formål at leve sammen med værten (rådyret) uden at genere, for så trives de begge. Dør værten, dør parasitten også!

Dyr som er hårdt angrebet af pelslus er at betragte som dårlige dyr og bør bortskydes.

{backbutton}

Udskriv Email