Søg og du skal finde

Svælgbremser / larver

Svælgbremselarver er blevet mere kendt de seneste år, og ud fra div. undersøgelser er man kommet frem til, at såfremt dyret er vært for et ukendt antal svælgbremselarver, påvirker dette råvildtet negativt. Bukkene holder som regel lidt lav profil og undgår andre bukke.

Før i tiden var Danmark den nordligste udbredelsesgrænse for svælgbremsen, hvorfor der af naturlige årsager ikke var så mange svælgbremser i Danmark.

Om det er de milde klimaforandringer, som er med til at udbrede svælgbremsen mere i Danmark, kan ikke udelukkes. Svælgbremser/larver er endnu et ukendt fænomen i Sverige.

 

Fakta om svælgbremsen/larven

● En voksen svælgbremse er på størrelse med en spyflue.

● Svælgbremsen er et fuldt udviklet insekt fra juli-september og lever ofte kun i få dage.

● Bremser er parasitter, hvor larverne lever i vævet på værtsdyr.

● Efter parringen klækker hunnen selv sine æg, som hun slynger fra sig i form af små larver (ca. en millimeter store). Dette gøres så tæt som muligt på råvildtets snude.

● De bittesmå larver kravler umiddelbart efter, via to kroge på larvens forkrop, ind gennem næseborene og kravler via næseborene til næsehulen.

● Ved lavernes andet stadie i marts måned kravler larverne til svælget og sætter sig fast her, men kan også vandre til tungehovedet og luftrørshovedet.

● De forekommer som fuldt udviklet insekt fra juli til september.

● Larverne lever af slim og sekreter fra slimhinden.

● Larverne vokser hurtigt i svælget og i tredje stadie kan de blive op til tre cm lange.

● I perioden fra maj/juni til september bliver larverne mørkebrune og er færdigudviklet, hvorefter de hostes op og borer sig ned i jorden, hvor de forpupper sig.

● Larverne er under bukkejagten meget store og synlige i næsehulen, når opsatsen skal ordnes.

Hvis råvildtet er stærkt angrebet af svælgbremser, er dette let at se, da råvildtet ofte vil gå med vandret strakt hals samt hovedrysten. Er det en buk, som har svælgbremser, er det normalt, at han vil være ængstelig for andre bukke og helst undgå disse. Dyr med mange svælgbremser, som er tydelig plaget af disse, kan man godt betegne som dårlige dyr, men det er sjældent, at de dør af dette.

Hvis et dyr har et massivt angreb af svælgbremselarver, kan det være fordi, dyret og dermed rådyrets immunforsvar er svækket af en eller anden årsag.

Med andre ord er der stor sandsynlighed for, at man kan finde en anden sygdom, for eksempel infektion med lungeorm, bakterier, kræftsygdom eller lign. ved en evt. obduktion.

Flere mener, at bukkene sætter dårligt op, hvis de har svælgbremser. En påstand som på os mennesker umiddelbart også virker logisk, men uden den mindste form for dokumentation. Hvis man antager, at bukkene sætter dårligt op, når de har svælgbremser, giver det ingen mening, hvorfor de bornholmske bukke i 2009 slog alle rekorder, i form af antal medaljebukke og med en ny bornholmsk rekord på hele 151,6 CIC-point, da netop Bornholm i 2009 var det område i Danmark, som havde den største koncentration af svælgbremser hos råvildtet.

Nogle påstår, at sliksten sikrer, at råvildtet ikke får svælgbremser...!
Denne salgsargumenterede påstand er dog aldrig rigtig dokumenteret. Man har tidligere taget et område, hvor råvildtet var plaget af svælgbremser. I halvdelen af området opsatte man sliksten. Senere mente man at kunne se forskel på forekomsten af svælgbremser hos råvildtet i et sådan omfang, at man, i det område hvor der var opsat sliksten, mente at kunne konkludere, at her havde råvildtet efterfølgende færre svælgbremser end i det område, hvor man ikke havde opsat sliksten. Ovenstående forsøg er formenlig korrekt, men om man alene ud fra dette kan konkludere, at sliksten modvirker svælgbremser hos råvildtet, ja - det må være op til den enkelte at tro på eller ej. Man skal ikke udelukke muligheden for, at dyr, der har adgang til sliksten, ikke mangler mineraler, og dermed har en bedre modstandskraft over for svælgbremsen.

Det eneste, der er 100 % sikkert, er, at råvildtet ikke tager skade af at slikke på disse vildtsliksten.

Lægemidlet Ivomec er det eneste, som kan fjerne svælgbremser fra råvildtet, men man kan ikke gøre noget ved svælgbremseproblemet, da det ikke er tilladt at medicinere råvildtet i Danmark.

{backbutton}

Udskriv Email