Faldvildt blandt lammene

Det er meget sjældent, at man finder små lam som faldvildt. Formentlig grundet vegetationen i sommerperioden, er de svære at finde, ligesom nedbrydningen af lammet ikke tager lang tid. Derudover er ræven også ekspert i at finde lammene, døde som levende. Men tro mig, der går mange lam til hvert år, hvorfor man også kun regner med, at hvert voksne hundyr i gennemsnit kan producere 1,25 lam pr. år. Dvs. hvis man har f.eks. 100 voksne hundyr (f.eks. 30 smaldyr og 70 gammelråer) stående på jagtreviret, og vi forudsætter, at smaldyrene kun sætter et lam hver, mens gammelråerne sætter to lam hver, burde der være ca. 170 nye lam på reviret. Men når man regner med, hvor mange lam hvert voksne hundyr har, når man skal lave statistik, regner man 1,25 lam pr. voksen dyr, hvilket kun giver 125 nye lam. Når man holder tallene op mod hinanden, vil dette betyde, at der i en almindelig råvildtbestand vil være en dødelighed på mellem 25 % og 30 % af de nysatte lam. Hvor mange, der ender som faldvildt eller bliver taget af rævene, kan ikke bevises, men rævene tager en stor del af alle de nysatte lam, hvis man ikke holder rævebestanden nede på et minimum. Nogle steder i Sverige har man hørt om områder, hvor der ingen rævebekæmpelse var. Her blev op mod 75 % af alle nysatte lam taget af rævene.

{backbutton}

Udskriv