Forberedelse op til bukkejagten

Det vigtigste, man som bukkejæger skal have i orden op til bukkejagten, vil altid være at have trænet så meget med sin jagtriffel, at man er dus med den. Det bliver man efter mange ture til riffelbanen eller andre steder, hvor man kan træne med sin jagtriffel i alverdens skydestillinger. Riflen er tjekket, og riflen er også indskudt med den jagtammunition, man vil anvende til bukkejagten. Og så skal man selvfølgelig kende sine begrænsninger i forhold til ens skydefærdigheder og ikke fristes til sværere skud end dem, man ved, at man magter 100 %.

Forventningens glæde er mange gange den største oplevelse, specielt hvis man har ventet længe på det, der skal ske. Sådan har vi det jo alle op til bukkejagtens start. For at forventningens glæde skal indfries, kræver det selvfølgelig mere eller mindre forberedelse.

Hochstande/tårne og hochzitse/stiger gennemgås grundigt, således at træstiger eller andet ikke braser sammen første gang, en jæger på over 100 kg kravler op i disse. Flyt eller opsæt tårne/stiger, hvis du sidste år erfarede, at de stod forkert. Husk at det ikke er en god ide at placere en stige eller tårn midt i et smørhul, hvor bukken færdes hver morgen, da du derved ikke har en chance for at komme op i stigen eller tårnet uden at støde på bukken eller andre dyr. Sæt evt. to stiger op ved en skoveng, så man kan bruge én af stigerne uanset vindforhold. Blade fjernes fra platforme, hvor jægerne skal have deres ben placeret, ligesom trætårne eller træstiger efterses for hvepsebo. Det er ærgerligt, at man først på premieredagen for bukkejagten opdager, at man skal dele denne skønne morgen med hundredvis af mere eller mindre aggressive hvepse.

Sørg for at der hvert år bliver klippet og savet træer, grene eller buske omkring stigerne eller tårnene lige op til bukkejagten, så man har frit skudfelt i alle de retninger, som det er meningen, at man skal kunne skyde.

Pürschstier skal også etableres op til bukkejagten. Om man vil lave lange pürschstier rundt om i skoven, er et valg man skal træffe i marts/april. Her er det nemlig en god ide først at sprøjte disse pürschstier med kemikalier, som forhindrer plantevækst på stien, så man i ugerne op til bukkejagten blot skal rive disse pürschstier for blade og grene, således at man kan færdes lydløst på disse. Uanset om man vil have pürschstier rundt i skoven eller ej, bør det være et must, at der er sprøjtet og efterfølgende revet en indbydende pürschsti frem til hvert tårn, stige eller plads, hvor man vil have, at bukkejægeren skal opholde sig på bukkepremieren.

Man skal også sikre sig, at stiger eller tårne overholder lovens krav, og specielt afstandskravene til naboen skal overholdes, hvis man ikke kan få en aftale med naboen om dette.

Har man haft muligheden for at observere meget på råvildtet i måneden op til bukkejagten, og vil man have afskudt nogle udvalgte bukke, kræver dette, at man har billeder af disse bukke, som på dagen kan udleveres til bukkejægeren. Man skal huske på, at selvom man selv kan kende fire-fem forskellige seksendere fra hinanden, er det så godt som sikkert, at den bukkejæger, som skal sidde på den udvalgte seksender, vil være meget i tvivl første gang, han/hun ser en seksender. Derfor er vellignende billeder eller en tegning en god hjælp, medmindre der er givet fri afskydning af alle seksendere.

Hvis man vil forkæle sine inviterede jagtgæster yderligere og score et par billige point, kan man stille et mindre udvalg af sodavand i de forskellige tårne til de bukkejægere, som er på bukkejagt de første par dage.

{backbutton}

Udskriv