Søg og du skal finde

NYHEDER

Her vil du blive opdateret på de sidste nyheder, omhandlende årstidsbestemte informationer vedr. råvildtet, råvildtforvaltningen og andet som på en eller anden måde kan linkes til råvildt og råvildtjagt. Raavildt.dk's nyhedsside vil primært omhandle råvildtet i Danmark, men vi holder selvfølgelig også øje med, hvad der sker med råvildtet udenfor Danmarks grænser.
Alle tidligere udgivet nyheder, vil du altid kunne læse HER

Grove beskyldninger om fup og humbug

På Netnatur.dk kan man læse i en artikel (skrevet af Henning Kørvel), at formanden for Nordisk Safari Klub (NSK) Jens Kjær Knudsen, fremkommer med grove beskyldninger om fup, humbug og svindel i forbindelse med en dansk jægers jagttur til Ungarn i 2010.
Raavildt.dk har tidligere skrevet om den i jagtkredse omdiskuteret jagttur, uden at fordømme jægeren, jagtrejsebureauet, den ungarske jagtorganisation eller andre, men udelukkende lade det være op til folk at bedømme, om en sådan jagttur har sin berettigelse  LÆS ARTIKLEN HER.

Jens Kjæk Knudsen er overbevist om at både jæger og jagtrejsebureau er blevet udsat for fup, humbug og svindel, endda i meget stort omfang.
Jens Kjær Knudsen mener at mange af de ungarske bukke i dette område er opdrættet som kreaturer, og når opsatsen er stor nok, bedøves de og sættes ud i det åbne land, hvor pengestærke jægere føres frem til det område bukkene er udsat i. Netop som bedøvelsesmidlet ophører med at virke, rejser bukken sig, og jægerene er klar til at afskyde disse kæmpebukke.
Men her stopper beskyldningerne ikke, da Jens Kjær Knudsen er blevet bekendt med at den samme jæger som nedlagde de mange medaljebukke i Ungarn i 2010, her i 2011, også i Ungarn, har skudt 2 kronhjorte på henholdsvis 17 kg. og 14 kg. samt et stort antal vildsvin. De 2 store hjorte mener Jens Kjær Knudsen åbenbart også er omfattet af fup, humbug og svindel, dog uden at have det mindste bevis for denne påstand..! Jeg vil da gerne være både Henning Kørvel og Jens Kjær Knudsen, behjælpelig med at hælde lidt benzin på bålet, da jeg kan oplyse at det store antal svin der blev skudt på denne tur, rent faktisk omhandler 15 store kejlere...!

 
ungarsk_kaempebukMin første tanke efter at have læst om Jens Kjær Knudsens beskyldninger om fup, humbug og svindel var, at misundelse er en grim ting. Da jeg nægter at tro at det er misundelse som er indfaldsvinklen til historien, mangler der ligesom en enkelt ting i Jens Kjær Knudsens beskyldninger, nemlig nogle beviser på den påstået fup, humbug og svindel. 

Der skal ikke herske tvivl om, at Raavildt.dk synes at det er helt i orden at man ser kritisk på jagtens udførelse, og er opmærksom på at der altid vil være brodne kar blandt råvildtforvaltere, som ingen midler skyer, for at opnå unikke resultater grundet pengenes magt. Men når man ikke kan fremvisse ét eneste bevis på den påstået fup, humbug og svindel, har man simpelt hen ikke lavet sit hjemmearbejde ordentligt - det er en ommer..!

Jens Kjær Knudsen's udtalelser er med til at mistænkeliggøre jagtrejsebureauerne, for de tjener jo mange penge på disse store bukke..! De burde være de første som ville finde ud af om der var noget galt, da de jo er eksperter på området..! Og hvad med alle de jægere som netop har skudt store medaljebukke i Ungarn, skal de nu have penge tilbage fra jagtrejsebureauerne, da disse bukke i.h.t. Jens Kjær Knudsen's udtalelser, også kan være opdrættet og udsat til formålet, og derfor ikke er det jagtobjekt som jagtrejsebureauet havde lovet..! 

De fleste jægere undres nok over mange af de kæmpe store trofæer som bliver skudt verden over. Dåseløver o.lign er alm. kendt, men at beskylde det jagttraditionsrige Ungarn, for i visse områder at manipulere med bukkene, i form af decideret opdræt, bedøvelsesmidler osv., uden på nuværende tidspunkt at have fremlagt ét eneste bevis, kan ende som et gevaldigt selvmål.

Raavildt.dk håber inderligt at Jens Kjær Knudsen hurtigt kan fremvise beviser for sine påstande. Hvis det ikke er tilfældet, er jeg bange for at Nordisk Safari Klub med Jens Kjær Knudsen i spidsen, blot har hældt benzin på bålet, hvilket mange jagtmodstandere vil modtage med kyshånd.
Slutteligt kunne det også være interessant at finde ud af, hvor mange af de 120 forskellige vildtarter som selvsamme Jens Kjær Knudsen oplyser han har nedlagt, også er opdrættet til formålet, og derfor også går under betegnelsen fup, humbug og svindel..!

Raavildt.dk holder dig orienteret om det videre forløb i denne sag.

Du kan læse hele artiklen hos Netnatur, ved at klikke HER.

Udskriv Email