Søg og du skal finde

NYHEDER

Her vil du blive opdateret på de sidste nyheder, omhandlende årstidsbestemte informationer vedr. råvildtet, råvildtforvaltningen og andet som på en eller anden måde kan linkes til råvildt og råvildtjagt. Raavildt.dk's nyhedsside vil primært omhandle råvildtet i Danmark, men vi holder selvfølgelig også øje med, hvad der sker med råvildtet udenfor Danmarks grænser.
Alle tidligere udgivet nyheder, vil du altid kunne læse HER

Udnyt de sidste jagtdage i dette jagtår

Med overskriften mener jeg ikke at vi skal jage (og stresse) råvildtet mere end nødvendigt, lad endelig råvildtet få fred og ro ovenpå en lang jagtsæson. Vi skal nemlig ikke pürsche rundt på jagtterrænet, men blot stille og roligt, tage vores jagtrifler og sætte os ud på vores jagtterræn af to årsager:

  1. Få afskudt de sidste svage/dårlige dyr på reviret, så de ikke går til samt får muligheden for at være en del af de produktive dyr.
  2. Få afskudt så mange ræve som muligt. 

Specielt rævene er meget mere bevægelige her i rolletiden (rævenes parringstid). De sidste 2 uger af januar er der stadig jagttid på rævene (slutter 31/1), og der er store muligheder for at støde på rævene, hvis man er tidlig ud, hvilket ved sige ved solopgang og så igen ved solnedgang. Ja selv midt på dagen kan man være heldig at møde disse fantastiske rovdyr. Årsagen til den øgede aktivitet er rævenes søgen efter en mage, og man kan her i slutningen af januar måned, høre rævenes hæse skrig om natten, hvilket er rævenes måde at kalde på hinanden.

Ræven er et fantastisk rovdyr, og rævene kan i områder med mange ræve, gøre et stort indhug i antallet af nysatte lam.
Jeg har flere gange set en ræv sidde på en forhøjning, ved kanten til en frodig uslået brakmark, mens ræven holdt øje med en gammelrå som på skift kaldte hendes nysatte lam frem for at slikke, soignere og die dem. Efterfølgende blev lammene sat af med 30 meters mellemrum, og gammelråen forlod brakmarken. Ræven observerede og foretog sig ikke noget, før gammelråen havde forladt brakmarken. Herefter luntede ræven direkte ud til det sted på brakmarken, hvor den havde registreret lammene var sat af. Det blev den sikre død for disse lam, som i de første uger efter de er kommet til verdenen ikke flygter, men trofast stoler på deres evne til at være godt camoufleret i naturen.

Kom derfor ud af den varme stue og ud på jagtterrænet, og skyd nogle ræve. Hvis du ikke får gjort det nu, risikerer du at en "rævefamilie" ca. 52 dage efter de har parret sig, skal brødføde 4-8 hvalpe mere. Naturen har indrettet det således, at når råvildtet sætter de første lam, er det lige præcis i den periode at en rævefamilie har behov for de største mængder føde.

Red nogle lam - skyd flere ræve. 

Udskriv Email