Søg og du skal finde

NYHEDER

Her vil du blive opdateret på de sidste nyheder, omhandlende årstidsbestemte informationer vedr. råvildtet, råvildtforvaltningen og andet som på en eller anden måde kan linkes til råvildt og råvildtjagt. Raavildt.dk's nyhedsside vil primært omhandle råvildtet i Danmark, men vi holder selvfølgelig også øje med, hvad der sker med råvildtet udenfor Danmarks grænser.
Alle tidligere udgivet nyheder, vil du altid kunne læse HER

Gammelrå med fuldbårent lam i maven den 4. januar

En jæger skød den 4. januar på Sydsjælland en sund gammelrå i god foderstand, og med almindelig adfærd.
Jægeren blev noget overrasket da han straks efter brækkede dyret, og fandt et næsten fuldbårent lam i gammelråen. Ifølge jægeren var størrelsen på fostret, næsten lige så stort som et nysat lam.
Som de fleste ved har råvildtet forlænget drægtighed, hvilket betyder at når råen bliver beslået af bukken, svæver de befrugtede æg rundt i livmoderen, uden at udvikle sig og uden at sætte sig fast på livmodervæggen til at starte med.
Først omkring årsskiftet (ca. 4-5 måneder senere) sætter de befrugtede æg sig fast på livmodervæggen, og fostrene begynder at udvikle sig. Dette er ikke sket med dette foster, og teorierne kan være mange.
Ifølge Dyrlæge Søren Nordberg fra Hillerød, der også interesserer sig specielt for råvildt, er der tale om det man kaldet et mumificeret foster, altså et foster som var dødt før det skulle sættes i i verdenen i sommers. 
Fostret er ikke gået i forrådnelse, da fosterhinden som stadig var omkring lammet, var intakt og har virket som en en steril indpakning, ligesom en vakuumpakke.
Råen med dette mumificeret foster var i god foderstand og sundt at se på, hvorfor det mumificeret foster ikke har generet råen. Hvis der havde været det mindste hul i fosterhinden på det døde lam, ville fostret gå i forrådnelse og råen ville dø indenfor nogle få dage.

En rå med et mumificeret foster, kan ikke sætte lam før det mumificeret foster er helt væk, altså absorberet i råens krop, hvilket kan tage flere år. I de år og indtil der er "ryddet" helt op inde i råen, vil råen være en ægte goldrå. 
Årsagen til at lam dør i maven hos råen før det skal sættes, og derved kan ende som et mumificeret fostre, kan der være flere årsager til, men det er noget man har kendskab til hos flere dyrearter. Hvor tit det sker i naturen, har man af gode grunde ikke tal på.

Udskriv Email