Søg og du skal finde

NYHEDER

Her vil du blive opdateret på de sidste nyheder, omhandlende årstidsbestemte informationer vedr. råvildtet, råvildtforvaltningen og andet som på en eller anden måde kan linkes til råvildt og råvildtjagt. Raavildt.dk's nyhedsside vil primært omhandle råvildtet i Danmark, men vi holder selvfølgelig også øje med, hvad der sker med råvildtet udenfor Danmarks grænser.
Alle tidligere udgivet nyheder, vil du altid kunne læse HER

Råvildtet her og nu...

Vinteren er kommet sent igang, hvorfor den næppe kan nå at gøre den store skade på råvildtet. Der loves frostgrader ned til -10 grader, hvilket ikke er noget problem for de sunde dyr.
Fodrer man sit råvildt, vil man når der er sne og frost, bemærke en øget aktivitet ved foderhusene.
Lige nu foretager råvildtet sig ikke så meget. Selve efterårsfedningen er afsluttet for ca. 1 måned siden, og nu skal råvildtet klare sig gennem vinteren, hvor de vil tære på de ressourcer som kroppen har optaget igennem efterårsfedningen.
Jo før selvskovere kan komme igang desto bedre. Lad toppene fra løvtræerne ligge, og du vil se hvor meget råvildtet værdsætter de friske knopper her i januar måned.
En god efterårsfedning med rigeligt føde, kombineret med et lavt jagttryk, og en korrekt afskydning (god kønsfordeling) giver råvildtet de bedste odds for at stå imod vinteren.

I den modsatte ende af skalaen kan man sige, at en dårlig efterårsfedning med mangel på god føde, kombineret med dårlige dyr i dårlig kondition (dårligt dyr) og et højt jagttryk, giver råvildtet de dårligste odds for at stå imod vinteren.
Råvildtet er mange steder samlet i større eller mindre spring, hvilket er en stor fordel, specielt for lammene fra sidste år hvor gammelråen er bortskudt.

Lige nu her i slutningen af januar, udvikles fostrene i de hundyr som i august sidste år blev beslået. Som alle ved har hundyrene det man kalder forlænget drægtighed, hvilket betyder at de eller det befrugtede æg, svæver rundt i hundyrets livmoder uden at sætte sig fast eller udvikles. Først omkring årsskiftet sætter den eller de befrugtede æg sig fast på livmoderen, og begynder at udvikle sig.
På bukkesiden er de fleste bukke begyndt at sætte den nye opsats. Ældre bukke med store opsatse har allerede nu sat godt op. Hvor meget eller hvor lidt bukkene på nuværende tidspunkt har sat op i bast, varierer meget, afhængig af hvor i landet man iagttager bukkene. I starten vokser den nye opsats i bast langsomt, for herefter at vokse hurtigt og pludselig stoppe med at vokse.
Man ved ikke hvad der stopper væksten af opsatsen, men man ved at væksthormonet prolaktin er stærkt reduceret, samtidig med at kønshormonet testosteron er øget væsentligt, når opsatsen i bast stopper med at vokse.  
Hvis du er helt ivrig for at gøre noget godt for råvildtet her på falderebet, er der en meget vigtig ting du stadig kan nå at gøre, for at forbedre din råvildtstamme på reviret. Det skal blot være gjort inden den 31. januar ved solnedgang. Hvis du ikke allerede har gættet det, så er det:
Kom nu op af sofaen og tag ud på reviret og afskyd nogle flere hundyr...
Der er koldt, det blæser, det sner, der er håndbold i fjernsynet osv., ja der er masser af undskyldninger, men en hård slutspurt med at få afskudt nogle flere hundyr inden den 31. januar, bevirker at du formentlig allerede næste år vil kunne se en ændring i kønsfordelingen, forudsat at du fra 1. oktober sidste år, har forvaltet dit råvildt på den rigtige måde. Knæk og Bræk.

Udskriv Email