Søg og du skal finde

NYHEDER

Her vil du blive opdateret på de sidste nyheder, omhandlende årstidsbestemte informationer vedr. råvildtet, råvildtforvaltningen og andet som på en eller anden måde kan linkes til råvildt og råvildtjagt. Raavildt.dk's nyhedsside vil primært omhandle råvildtet i Danmark, men vi holder selvfølgelig også øje med, hvad der sker med råvildtet udenfor Danmarks grænser.
Alle tidligere udgivet nyheder, vil du altid kunne læse HER

Vildtlommer kan afhjælpe "stress" hos råvildtet

Det er godt man ikke er et stykke råvildt, på de revirer hvor man udnytter den lange jagtid, som startede 1. oktober og først er sluttet her den 31. januar. 
4 måneders "forstyrrelser" på reviret, hvor råvildtet ingen indflydelse har på hvor mange gange der må "jages" på reviret, da dem som betaler jagtlejen, som regel også bestemmer antallet af jagtdage.
Tendensen er desværre at jo flere jægere der deler et jagtrevir (konsortium), og jo højere pris der betales for dette jagtrevir, desto mere driven man jagt på reviret, da man jo skal have noget for pengene. Det virker jo meget logisk, men det er bestemt ikke til fordel for råvildtet, da hver "forstyrrelse" på reviret, påvirker råvildtet's sunhedstilstand i en negativ retning.
Her er det at mange vil tænke - Forkert konklusion; "For vi går jo ikke på råvildtjagt hver gang vi er på reviret". Desværre har råvildet ikke evnen til at opfatte hvem der jager hvad, hvorfor en fasanjagt eller andejagt giver lige så meget forstyrrelse på reviret, som hvis man drev råvildtjagt på samme revir. Alt er selvfølgelig afhængig af hvor man færdes i skoven.  
På fasan-, agerhønse-, hare- eller andejagterne skydes der normalt ikke råvildt, men det ved råvildtet som nævnt bare ikke, hvorfor et højt jagttryk på råvildtet, ikke er afhængig af hvor mange gange man "jager" råvildt, men hvor mange gange man driver jagt på reviret. For at koge det helt ned, så kan man sige at hver gang man driver jagt på reviret, stresser man råvildtet. Mennesker kan dø af stress, det kan råvildtet bestemt også.
Råvildtet har kun én måde at forsvare sig på overfor rovdyr (råvildtet opfatter os jægere som rovdyr), og det er ved flugt. Jo sundere (kropsmæssigt) råvildtet er, desto flere flugter (stress) kan råvildtet tåle.

Vildtlomme til råvildtet bestående af 2 meters høje og tætte nåletræer. Jo større områder desto bedre.

Man kan selv gøre noget for råvildtet, såfremt man vil skåne råvildtet for "den evige flugt" hver gang der er jagt på reviret, og det er ved at lave nogle "Vildtlommer" på reviret. En "vildtlomme" er et sted hvor råvildtet kan føle sig trygt, dvs. større tætte budskadser eller større tætte nåletræs-tykninger, hvor man ikke kan kigge under de nederste grene. Det er også de steder hvor man normalt har foderhusene stående på reviret, hvis man da har foderhuse, og de er placeret de rigtige steder.

Man kan sagtens have flere større "vildtlommer" på reviret, og jo flere man har, desto bedre er det for råvildtet. Det er dog en betingelse at disse vildtlommer bliver fredet det meste af jagtsæsonen, da effekten og formålet med "vildtlommer" udebliver, såfremt man fortsat jager i disse.

Jagsæsonnen er forbi for denne sæson, men tænk over om du kan frede nogle områder, som efterfølgende kan kaldes vildtlommer til hjortevildtet. Dit hjortevildt vil sætte pris på dit tiltag, og tro mig du får også "sundere" råvildt på reviret, hvis råvildtet ikke bliver stresset, hvor gang der afvikles en jagt i skoven.

Udskriv Email