Søg og du skal finde

NYHEDER

Her vil du blive opdateret på de sidste nyheder, omhandlende årstidsbestemte informationer vedr. råvildtet, råvildtforvaltningen og andet som på en eller anden måde kan linkes til råvildt og råvildtjagt. Raavildt.dk's nyhedsside vil primært omhandle råvildtet i Danmark, men vi holder selvfølgelig også øje med, hvad der sker med råvildtet udenfor Danmarks grænser.
Alle tidligere udgivet nyheder, vil du altid kunne læse HER

Ingen vinter og tidligt forår - er det godt..?

Det er blevet forår, og det hele er rykket ca. 3 uger frem. Hvert år ca. 14 dage før bukkejagten starter, håber man på at rapsen ikke vokser så meget de sidste 14 dage, så man stadig kan se bukkens færden i rapsmarken. Det sker ikke i år, da rapsen for 1-2 uger siden var så høj at man ikke kunne se bukken i rapsen, og nu er den endda i blomst. 

buk222Der er rigtig mange meninger om råvildtet, hvilket indebærer at der allerede nu er nogen ude med den forudsigelse, at det bliver et rigtig godt bukkeår med store opsatser. En mild vinter med betydeligt mindre faldvildt, større mængde føde tilgængeligt gennem vinteren grundet den milde vinter, større mængde føde tidligt på året grundet det tidlige forår osv., skulle ifølge nogle forudsigelser give bukkejægerne en positiv overraskelse den 16. maj og ugerne frem, men hvor det grundet det tidlige forår, bliver det sværere at få øje på bukkene.

Den milde vinter en katastrofe
Raavildt.dk er enig i at det bliver sværere at få øje på bukkene, men mener også at den milde vinter er en katastrofe for den danske råvildtbestand.

Da det danske råvildt ikke alle steder fremstår som super sunde, er en manglende hård vinter det værste der kunne ske for råvildtet, da en hård vinter normalt får ryddet de værste af de dårlige dyr af vejen. De svage dyr af bukke, hundyr og lam, er derfor kommet helskindet gennem vinteren, og er med til at give deres "dårlige" overlevelses-evner videre til næste generation. Specielt hvis disse manglende overlevelses-evner er genetisk betinget, nedarves disse uønskede egenskaber i den næste generation.
Er de dårlige overlevelses-evner miljøbetinget nedarves de selvfølgelig ikke, og man kan håbe at der på de revirer, hvor disse miljøbetinget dårlige dyr står, vil være et mindre jagttryk (hvis det er det som er årsagen) i dette jagtår, så dyrene igen kan blive sunde.

Tidligt forår giver ikke store opsatse, da det primært er efterårsfedningen kombineret med andre faktorer, som er afgørende for hvordan bukken vil opsætte sin opsats det efterfølgende år. Et tidligt forår har ingen indflydelse på dette. I vinterperioden kører råvildtets omsætnings- og tarmsystem på lavblus, hvorfor man også kan sætte spørgsmålstegn ved om tilgængelig føde i vintermånederne overhovedet har en indvirkning på opsatsdanelsen. 

Raavildt.dk har ikke umiddelbart beretninger om store bukke på nogle områder - tværtigmod.
De fleste bukke er allerede nu færdigfejet (på nær årsbukkene), og man vil på skovveje og i levende hegn kunne se skrabemærker i jorden og fejninger på mindre træer/buske, da bukkene i denne tid så småt er begyndt at inddele reviret op i mindre revirer, som passer til den enkelte buk.
Den "stærkeste" buk tager det område han ønsker, og fordi du ser en buk i et bestemt område på nuværende tidspunkt, er det ikke sikkert han står der den 16. maj. Dette skyldes at bukkene endnu ikke er færdige med deres revirkampe, som modsat hvad nogen tror, ikke behøver at blive afklaret med et drabeligt slagsmål. 
Husk på at den "stærkeste" buk på ingen måde, behøver at være den buk med den største opsats. 

Hvis du ikke allerede er i gang, så er det nu du skal ud på reviret med kikkert og kamera, for at få et overblik over dine bukke. Mine erfaringer er, at det som regel er forventninges glæde som er den største.
De færreste har mulighed for at færdes på reviret 5-6 timer hver dag, hvorfor det anbefales at købe et vildtkamera.
Med et vildtkamera kan du hurtigt få et overblik over dine bukke på reviret, og jeg er så godt som sikker på, at du på vildtkameraet vil se billeder af bukke, som du aldrig tidligere har set, og måske heller ikke ser under bukkejagten.
KLIK på billedet og kom til www.Jagtoasen.com og læs om vildtkameraer. Du er også velkommen til at ringe til Kim Lindgren på 31 21 15 21 for at høre nærmere om vildtkameraer.

 

 

Udskriv Email