Søg og du skal finde

De første spor

Efter at hvalpen er faldet til i sit nye hjem, og gerne mens du sideløbende dagligt "træner" i søgeudvikling, kan du stille og roligt starte op på det første spor til hvalpen. 
Gennem søgeudviklingen har du forstærket hvalpens lyst til at bruge sin næse/lugtesans, og den har fundet ud af, at brugen af næsen fører til noget godt og lækkert (mad/foder). 

DET FØRSTE SLÆBESPOR 
Det første mål er få hvalpen til at følge en af dig spændende udlagt "fært", over en strækning på 10, 20 eller 30 meter.
Her i starten gælder det ikke om at gå lange eller gamle spor, men udelukkende om at få hvalpen til at arbejde målrettet og koncentreret på det korte spor. Hvis hvalpen ikke kan løse udredningen af et kort spor med en kort ståtid, bliver det ikke bedre af at øge sporlængde eller alderen på sporet.
Til at lægge de første hvalpespor skal du bruge følgende:

  1. Et stk. klov fra råvildt, dåvildt eller kronvildt.
  2. Lidt schweiss ( én teskefuld svarende til ca. 5 ml).
  3. Et lommefuld godbidder (som hunden elsker).
  4. Et læderhalsbånd/snor/reb/hundeline på 1,5 - 2 meter. 

De første spor kan du lægge på en græsplæne, på en eng eller i skov, bare der er lav vegetation og nogenlunde jævnt (så hvalpen kan komme frem). Og HUSK at lægge sporet i medvind, ligesom der skal være ro omkring hvalpen.

LÆGNING AF SPORET:
Så længe du skal lære hvalpen at følge en fært, er det VIGTIGT at du ALTID lægger sporet i medvind (du skal have vinden i ryggen), også selvom vinden er meget svag. Årsagen er den simple at hvalpen skal stikke snuden i jorden, for at kunne lugte færten. Hvis du har modvind risikerer du at hvalpen får færten kastet ind i næsen, selvom den ikke har hovedet sænket mod jorden, hvilket ikke er hensigtsmæssigt.

  1. Du tager først schweisen, og smører den på kloven, hvorefter du binder snor/reb/hundeline fast i kloven. 
  2. Du ved i forvejen hvor du vil lægge sporet (med rygvind), og lægger kloven på jorden foran dig (anskudsstedet) sammen med en godbid.
  3. Du træder ind over klov og godbid, og går med små skidt fremad, og lægger ca.for hver meter en godbid midt på sporet.
  4. Hvor sporet stopper, løfter du kloven op fra sporet, lægger præcis hvor du løftede kloven op, en lille portion af hvalpens livret (noget af dens daglige foder, Frolic eller lign.).

Det er kun nødvendigt at smøre lidt schweiss på kloven, på de første par spor. Dette gøres udelukkende for at forstærke færten, og derved øge hvalpens lyst til at følge den udlagte fært.
Herefter bruger du kun kloven (uden schweiss) som slæb hver gang du lægger et slæbespor til. Når du ikke bruger kloven ligger den i fryseren.

SPORUDREDNINGEN:
Du kan starte på sporet umiddelbart efter det er lagt, eller vente f.eks. 15 minutter inden hvalpen sættes på sporet.
Det er meget vigtigt at de første spor hvalpen går, bliver en succesfuld og god oplevelse for hvalpen. Derfor skal du have god tid, være afslappet og tålmodig, før og mens hvalpen udreder sporet. De første spor hvalpen skal gå, skal ikke være i stiv kuling, kraftig regnvejr eller lign., og der skal indenfor en rimelig afstand til sporet, ikke være noget som kan fjerne hvalpens opmærksomhed fra sporudredningen.
Sæt en line (eller en 3 meter snor/reb) fast i ihvalpens halsbånd, og bær den de sidste 10 meter hen til "anskudsstedet".
Sæt hvalpen forsigtig ned ca. 30 cm. fra "anskudsstedet", og sig "SØG" med en rolig stemme, mens du peger på godbiden som ligger i "anskudsstedet".
Hvalpen vil æde godbiden, og den vil søge efter mere. Gør den ikke det, hjælper du den lidt på vej, ved at pege tæt på jorden, indtil den komme frem til næste godbid osv.
Du må selvfølgelig gerne rose hvalpen behersket når den finder en godbid, eller når den snuser sig ud af sporet, men pas på at du ikke roser den så meget, at du bliver mere interresant for hvalpen end selve sporudredningen.
Linen er kun med på sporet, så hvalpen ikke kan storme ud af sporet, eller andre steder.
Hvis du som hundefører udfører dit arbejde godt, og hvalpen har de "rigtige" anlæg, vil hvalpen hurtigt finde ud af, at hvis den følger den udlagte fært (klov med schweiss og din fært når du går), fører det den frem til enden af sporet, hvor den finder sin mad, eller noget andet den elsker.
Det gør ikke noget at hvalpen går over nogle af de udlagte godbider, bare den går sporet. Den hund jeg pt. arbejder med, har aldrig været begejstret for mad på sporet, hverken som godbider eller mad for enden. Han har en så stor sporlyst, at for ham er det langt bedre belønning at få lov til at søge, end at æde.
Hvalpen finder meget hurtigt ud af, at gå disse nemme spor og hvis du ikke lægger maden i græsset for enden af sporet, men i stedet i en skål, skal du sikre at hvalpen på afstand ikke kan se denne skål.
Det er muligt du på det første spor skal kravle ved siden af hvalpen ud af sporet, men lige så snart hvalpen har fundet ud af hvad den skal, går du bagved og holder bare roligt fast i linen. 
Hvalpen skal ikke prøve mange af disse nemme hvalpespor (med lkæb), før den uden problemer kan udredde et ca. 100 meter langt spor. I stedet for at lægge 100 meter i et stræk, plejer jeg at lægge 3-4 spor ved siden af hinanden på ca 30 meter hver.

TEMPOET NED
Når hvalpen har forstået øvelsen, og kan udrede et 100-200 meter langt spor, sker der ofte det at hvalpen, i takt med alderen og forståelsen for øvelsen, begynder at sætte tempoet op og gå hurtigt.
Det er vigtigt at du fra starten lære hvalpen, at det er dig som bestemmer farten. Du skal kunne gå roligt bagved hunden i et roligt tempe, og trækker hunden meget, holder du den bare tilbage, så den ikke får mulighed for at gå stærkt. Årsagen til det øgede tempo, er ofte det at hvalpen har fundet ud af, at der for enden af sporet ligger en belønning, hvorfor det for den gælder om at komme ud til enden så hurtigt som muligt. Man kan sige at det kun er godt at hunden er motiveret til at ville at gå spor, men det er vigtigt at du får lært hvalpen, at det ikke kun gælder om at kumme ud til enden af sporet, men at GÅ SPORET ud til enden af sporet. 
En metode til dette er at begynde at udfordre hvalpen lidt mere. Det gør du ved ikke at lægge sporene så det blot går ligeud, men ved at gå i det man kalder "slangegang". Altså store bløde buer, så hvalpen hver gang den sætter tempoet op og vil fremad, mister sporet. I starten skal du nok holde hvalpen lidt tilbage, så den ikke får succes ved at gå lige ud, og lidt senere ramme sporet igen.
buer
Efter nogle få spor har hvalpen fundet ud af, at den ikke bare kan tonse derud af, men er tvunget til hele tiden at korrigere for at kunne følge sporet.
Hvis du kan se at hvalpen går fremad, men ikke i sporet, skal du roligt stoppe op, og animere hvalpen til at følge sporet. Meningen er at hvalpen skal lære, at den kun kan komme ud til enden af sporet, hvis den rent faktisk også hele tiden har kontakt til sporet.
Uanset om hvalpen opfører sig helt umuligt på hvalpesporet, må du ALDRIG tabe besindelsen og skælde den ud. Det eneste du får ud af dette, er formentlig at hvalpen bliver "bange/usikker" når den skal gå spor, eller rettere sagt bliver "bange" for din reaktion, når den skal gå spor. Uanset hvor meget man end har lyst til det, skal man ALDRIG skælde sin hvalp ud på sporet.
Først når hunden er kommet meget længere i træningsforløbet, og den bevidst forlader sporet for at gå på en afledningsfært, kan man irettesætte hunden for denne uønskede adfærd - men aldrig mere irettesættelse end den enkelte hund mentalt kan tåle.

Metoden med slangegang anbefaler jeg også til unghunde eller ældre hunde som er "fejlindlært". Dvs. de har fundet ud af, at langt størstedelen af sporet går lige ud, og starter op på sporet i et tempe som enhver markprøvehund ville misunde, udelukkende for hurtigt at komme ud til enden af sporet - hvor hunden ved at belønningen ligger.
Et lille ekstra tip til at nedsænke tempoet på disse hunde, kan være at indlægge et knæk (læs om "spidse knæk" andet steds) ca. 10 meter efter opstarten på sporet. Dette bevirker at hunden, hvis den har for meget fart på, ryger af sporet, og derfor er nødt til at sætte temport ned, hvis den via sporet skal kunne komme ud til enden af dette.

sporstartmedspids

Udskriv Email