Søg og du skal finde

Fra slæb til færtsko

Jo større spring der er i sværhedsgraden fra ét trin til det næste trin, desto sværere er det for hvalpen at følge med. Derfor er det din opgave som hundefører, at gøre overgangen fra ét trin til et sværere trin, så  flydende som overhovedet muligt. 
Det er slut med at træne i haven, på fodboldbaner o.lign., nej du skal ud i skoven, hvor hvalpen skal lære at kende forskel på de forskellige færte fra skovbunden. Gå derfor ofte ture med hvalpen i snor i skoven, også selvom man skal køre lidt for at komme ud til den nærmeste skov. Jeg er i den heldige situation, at jeg bor i et hus 900 meter inde i en skov, så alle mine lufteture med hundende, foregår altid i skoven, hvorimod jeg skal have fokus på at socialisere min hvalpe i byen.

Når hvalpen kan følge et flere hunderede meter langt slæbespor, med store bløde buer, fra start til slut, er det på tide at gå et skridt videre. Du skal fremadrettet bruge færtsko, hver gang du lægger dine spor.
I overgangen fra slæb til færtsko bruger du både slæb og færtsko. Over nogle få spor får du gradvist udfaset slæbet, så hvalpen kun går spor på færtsko - og uden schweiss på klovene. 
faertsko 1Men først skal du anskaffe dig et par færtsko, og selvfølgelig nogle friske klove som du fryser ned parvis. Her i hvalpestadiet er det ikke så nødvendigt, men du skal sikre dig fremadrettet at få fat i klove, som er pakket parvis. Dvs. på et dyr er der to bagklove og to forklove. Disse fire klove skal være pakket i to poser, hvor der i hver pose er én forklov og én bagklov fra samme dyr. Schweissen skal selvfølgelig komme fra samme hjorteart som klovene. Dvs. dåvildtklove og schweiss fra dåvildt, og kronvildtklove og schweiss fra kronvildt.

Der findes forskellige mærker og udformninger af færtsko på markedet, og jeg vil ikke fremhæve den ene model fremfor den anden. Blot vil jeg råde dig til at anskaffe færtsko, hvor kloven spændes fast bagpå færtskoen.
Når du begynder med at gå færtskospor med din hund, behøver du blot et læderhasbånd og en flagline. Senere vil jeg anbefale dit at købe et bredt schweisshalsbånd samt en 10-meter lang schweissline. Nogle sværger til at bruge en sele i stedet for et schweisshalsbånd, da man påstår at det skåner hundens halsmuskulatur når den trækker. Det er selvfølgelig en pointe man ikke skal sidde overhørig, men nu er det jo ikke meningen at en schweisshund skal trække dig efter sig gennem skovbunden når den går spor, hvorfor jeg anbefaler dig at arbejde på at få sat hundens fart ned på sporet - så hunden ikke trækker. De mennesker som er fortalere for at anvende selen i stedet for halsbåndet, bruger for det meste kun selen når de går spor. Resten af tiden hvor hunden skal være koblet under gåture m.m., har de et fast- eller kvælerhalsbånd på hunden. Når det er sagt, kan det blive nødvemdigt at bruge en sele, i stedet for et hålsbånd, hvis hunden under sporarbejdet trækker helt afsindigt. Men tro mig, trækket bliver ikke mindre i en sele (træksele) - tværtimod. Jo mere "vild" din hund er på sporet, og jo højere fart den har på vej ud af sporet, desto sværere er det for hunden at fastholde færten. Derfor skal du fra starten, suverænt bestemme og sætte tempoet ud af sporet, og derved lære hunden at arbejde roligt i sporudredningen. 

OVERGANGEN
Det er ikke specielt svært for hvalpen, at gå fra slæbespor til færtskospor.
Du tager dine færtsko på (påmonteret en klov på hver færtsko) markerer ved et skrabe lidt med klovene i skovbunden, træder et skridt tilbage og sprøjter lidt schweiss ovenpå dit skrab. Du har stadig din klov med i en snor, og trækker kloven efter dig mens du stille og roligt går i den retning sporet skal ligge (gerne slangegang). Den eneste forskel på dette spor, og de tidligere spor hvalpen har gået, er at der er kommet en ekstra fært på, ikraft af klovene. Flere steder på sporet løfter du kloven op, så det det kun er færten efter klovene på færtskoene som ligger i sporet. Til at starte med løfter du kloven fra sporet på en strækning af f.eks 10 meter. Dette gentager du flere gange mens du lægger sporet. Afhængig af hvordan hvalpen reagerer på de første spor ved denne færtskifte, lader du over 3-5 spor afstanden, uden den sæbende klov efter dig, blive større og større.
Hvalpen skal ikke have prøvet dette her mange gange, før den har fattet at det er klovfærten fra færtskoene, som den skal følge. Du vil måske allerede på det gørste spor hvor du kombinerer slæb og færtsko, registrere, at der ikke er forskel på hvalpens søgemønster eller intensitet, uanset om du har slæbt kloven efter dig, eller har løftet kloven op. Så er det bare videre til næste trin. Det er fejlagtigt at tro, at det kun er klovfærten som ligger i sporet. Når du lægger sporet, drysser der "fært" af dig, ligesom de plantedele du træder på i skovbunden, starter en proces som også afgiver en anden fært end den uberørte skovbund. Så når hundende går spor udlagt med færtsko, er det en kombination af færten fra klovene, og "færten" af de tusinde af mikroorganismer, som de knuser når du træder i skovbunden.

Når du har fået hvalpen til at udrede spor, udlagt med færtsko, begynder det at blive rigtig sjovt, da du nu skal begynde at arbejde med markeringer, ståtid, længde på sporet oge meget mere. 

Udskriv Email