Søg og du skal finde

Schweisshund eller sporhund samt træningsarealer

sporarbejde i taleform
Inden du starter schweisstræningen op, kan det være en fordel at læse i ord, hvad målet med schweisstræningen er. Hunden kan sagtens løse de sporopgaver vi byder hunden, hvis den forstod hvad vi ville have den til at gøre. Men da hunden hverken kan læse eller forstå vores sprog, samtidig med at den ikke dagligt selv (via sin lugtesans) skal skaffe sig sin føde, kræver det lidt seriøst og målrettet arbejde, at få vækket nogle af hundens gamle urinstinkter (anlæg/primitiv drift). 
Det er din opgave som hundefører, at få knækket "den kode" hos hunden, så den bliver bevidst om at den skal følge og fastholde den fært, den er startet op - indtil sporet er slut.
Der er ingen tvivl om at seriøst avlsarbejde, hvor opdrætteren gennem årtiers studier af afkom efter forskellige linier, har indflydelse på et hvalpekulds medfødte anlæg. Der er heller ingen tvivl om, at hvis man som hundefører, ikke formår at udnytte hvalpens potentiale, kan hunden have nok så mange gode medfødte anlæg, uden at de kommer til udtryk
Jeg tror at der går mange hunde rundt i Danmark, som har gode medfødte anlæg for at blive en god schweisshund, men alene grundet hundeførerens manglende evner, interesse eller erfaring i at træne en hund, bliver slutresultatet langtfra godt.

INDLEDNING
lasse med udstyrJeg vil forsøge at gennemgå alle trin fra overvejelsen til valg af hunderace, valg af opdrætter m.m. Jeg vil gerne understrege at alt jeg skriver, er ud fra egne erfaringer, og det derfor på ingen måde skal opfattes som en facitliste. 
Jeg arbejder på at ville lægge videoklip op med træningsvideoer af min egen hvalp/unghund, i håb om at andre vil finde schweissarbejdet interessant, og måske på sigt selv vil søge optagelse i Schweisshunderegistret.

Min baggrund for alt det jeg skriver om schweissarbejdet, er at jeg har været reg. schweisshundefører siden 2001, med 3 forskellige racer (Labrador, Ruhåret Hønsehund og Bayersk Bjergschweisshund). Tidligere trænede jeg gruppe C hunde, og har selv bestået adskellige BHP3, IPO3 og SPH prøver. Man kan sige om alle de forskellige prøver man i dag kan aflægge med sin hund, at fælles for dem alle er, at man vil have hunden til at udfører en mere eller mindre svær opgave. Selvom øvelserne er forskellige, er grundprincipperne i hvordan du lærer hunden en øvelse den samme, uanset om man skal træne sporhunde, narkohunde, redningshunde m.fl. De steder hvor du kan bruge hundens medfødte anlæg i trænningen, er det selvfølgelig nemmere at træne hunden, forudsat at hundens racetypiske anlæg kan implimenteres i øvelsen.
Hvis jeg kort fortalt skal sige en linie om hvad jeg har lært af spor- og schweisstræningen gennem 40 år, er det at:

En hunds spormæssige evner, begrænses ofte af vores manglende evne til at se mulighederne...!

lassepa kaninslæb kopiSCHWEISSHUND ELLER SPORHUND
Det er blevet meget populært at aktivere sin eller sine hunde med sportræning i mindre eller større grad. De fleste hunde elsker at gå spor, og grundprincipperne i selve sportræningen, er ikke raketvidenskab, hvorfor alle kan deltage på et eller andet niveau. Jeg kan kun opfordre alle til at gå spor med deres hunde, da hundende elsker denne aktivitet. Blot skal man være bekendt med, at når "Fido" består en sporprøve (schweissprøve), bliver "Fido" ikke pr. automatik en schweisshund.
Der er ikke mange hundeejere udenfor det danske schweisshunderegister, som er klar over hvor stor en forskel der er på det praktiske eftersøgningsarbejde, afhængig af om det er en god sporhund, eller en reg. schweisshund som udfører eftersøgeningen. Dette afstedkommer desværre, at mange tror, at fordi de har en rigtig god sporhund, som har bestået en 400 m/3 timer, 400 m/20 timer, 1000m/20 timer, eller 1000 m/40 timer m.m., er hunden også egnet til praktisk eftersøgning efter anskudt klovvildt. De sporfolk som ikke er enige med mig i dette, er lidt undskyldt da dette formentlig skyldes (undskyld udtrykket) manglende viden om det praktiske schweissarbejde.
Du kan på dette link: Brug kun de reg. schweisshunde til eftersøgning af klovvildt læse om forskellen på en sporhund og en reg. schweisshund, set i forhold til praktiske eftersøgninger af klovbærende vildt: 

TRÆNINGSAREALER
Hvis du går benhårdt efter at blive reg. schweisshundefører, er det vigtigt at du efter de første slæbespor, har adgang og mulighed for at fortsætte schweisstræningen i skov, på marker, i levende hegn, engområder osv. Gå uden om de "smarte" sporinstruktører som mod betaling prøver at bilde dig ind, at schweisstræning skal opstartes på hårdt underlag som asfalt o.lign. Jeg kan sagtens se det praktiske i at foreslå denne træningsform, da der derved altid er "træningsarealer" til rådighed, men færdiguddannede gode schweisshunde har jeg stadig tilgode at se komme ud af denne træningsform. Jeg vil derfor fraråde dig, at træne på hårdt underlag når du skal træne din kommende schweisshund op. Historien viser også, at dem som er fortalere for træning på hårdt underlag, selv har uhyre svært ved at bestå schweisshundergistrets anlægsprøve eller egnethedstest, hvilket i sig selv er tankevækkende. Benyt dig i stedet for af de mange gode tilbud om spor- og schweisstræning i specialklubberne, jagtforeninger og andre steder, hvor man de fleste steder ved hvad man har med at gøre. Specielt i de lokale jagtforeninger, kan du også møde folk som har mulighed for at hjælpe dig med at finde egnede sporarealer.
Egnede sporarealer i skov o.lign.steder, er for mange udenfor schweisshunderegistret, svære at finde. En måde kan være, at man melder sig ind i et jagtkonsortium. Jagtkonsortiets medlemmer kan og må færdes i skoven, udenfor anlagte veje og stier. Vær ærlig overfor jagtkonsortiet, og sig at du meget gerne vil have mulighed for at træne schweissspor i skoven, selvfølgelig under hensyntagen til samtlige opdræts- og jagtlige aktiviteter i skoven. Du kan også kontakte de lokale schweisshundeførere i området, og vise interesse i schweissarbejdet, og spørg om du evt. må komme med ud og se en praktisk eftersøgning en dag. Hvis du viser de lokale schweisshundeførere, at du vil dette her, er jeg sikker på at de vil tage dig under deres beskyttende vinger, og hjælpe dig så meget de overhovedet kan.

Udskriv Email