Søg og du skal finde

Vil du være reg. schweisshundefører

schweisslogoMange har et ønske om at blive registreret schweisshundefører, men afholder sig fra at gå efter dette mål af forskellige årsager. Nogle mangler jagterfaring, andre mangler måske lidt erfaring i at træne hunde, ligesom mange ikke har et ønske om at bruge så mange timer af deres fritid, på at eftersøge anskudt eller påkørt hjortevildt. Historier om, at man skal kende nogen som kender nogen, for at komme i betragtning som kommende registrerede schweisshundefører, er og bliver historier som intet har med virkeligheden at gøre. Da schweissregistret har valgt ikke, at give en årsag til et afslag om optagelse i registret, er der grobund for mange konspirationsteorier. 

Inden du beslutter dig for at gå efter at blive registreret schweisshundefører, vil jeg anbefale dig at blive bekendt med, og kunne efterleve schweissregistrets værdisæt, som bla. omhandler:

  • Selverkendelse
  • Samarbejde
  • Tilgængelighed / Parathed
  • Professionalisme

Du kan læse om "Retningslinier for schweissregistret" og specielt biag 1, som omhandler schweissregistrets værdisæt HER.

Schweisshunderegistret udvikler sig hele tiden, og derfor forlanges der meget mere af hundende i dag, end for blot 15-20 år siden.
Dengang var kravene for optagelse i schweisshunderegistret, langfra så svære som de er i dag. Dengang var en førstepræmie på en 20 t/400 meter schweissprøve, med en kvart liter schweiss sprøjtet ud på sporet, direkte adgangsgivende til at blive registreret schweisshundefører, efter man havde gennemført et 2 dages kursus. Derfor var der mange jægere som dyrkede jagthundesporten med bla. markprøver, fuldbrugsprøver m.m., som nemt kunne bestå en adgangsgivende 20 t/400 meter schweissprøve (med en kvart liter schweiss sprøjtet ud på sporet), og derved hundemæssigt være kvalificeret til optagelse i schweisshunderegistret.
Groft sagt kunne hundeføreren dengang, hvis han/hun var god til at spotte schweiss på skovbunden, gennemføre et 20 t/400 meter schweissspor, stort set alene på synet, eller i det mindste kunne støtte sig til den synlige udlagte schweiss, og derved fuldføre sporet uden tab.
Heldigvis, for vildtets skyld, kræves der i dag meget mere af hundende end tidligere. Man kan roligt sige at hundende i schweisshunderegistret i dag er specialister i eftersøgning af anskudt eller påkørt klovvildt.
Hvis man tror at man kan gå på markprøver, fuldbrugsprøver m.m., og samtidig få en god og effektiv og specialiseret schweisshund ud af dette mix, som vel og mærke også får de meget svære eftersøgninger med hjem, tager man grusomt fejl. Jeg har endnu ikke set nogle lykkes med dette projekt her i nyere tid. 
I dag er de fleste registrerede schweisshunde specialisthunde (uanset race), som fra hvalp er trænet op med det formål, at kunne spore og finde anskudt eller påkørt klovbærende vildt.
De 3 hunde jeg indtil videre har haft i registret, har alle været trænet op på denne måde, hvilket er en nødvendighed såfremt man også vil have nogle af de lange og svære eftersøgninger med hjem.
Schweisshunderegistret er tvunget til at være flere skridt foran alle andre, så ingen udenfor schweisshunderegistret kan sætte spørgsmålstegn ved fagligheden eller kvaliteten i det arbejde der udføres i schweisshunderegistret.

flapøre kronkalvHvis man interesserer sig for hunde- og specielt schweissarbejdet, og har et ønske om at blive optaget i Schweishunderegistret, vil jeg påstå at man kan være klar til ansøgning til schweisshunderegistret på mellem ét og to år. Dette er også gældende selvom man starter helt forfra med en hvalp på 8 uger. 
Efter en første præmie på en godkendt 400m/20 timers prøve, kan alle søge optagelse i Schweisshunderegistret, og blandt disse ansøgere udvælger Schweisshunderegistret hvem de indkalder til en kvalifikationstest. 

KVALIFIKATIONSTEST
Inden en udvælgelse til kvalifikationstesten vurderes ansøgers og hunds alder, ansøgers jagtlig erfaring m.m., ligesom der selvfølgelig også skeles til om der er behov for reg. schweisshundefører i det område hvor ansøgeren bor. Det er muligt at der pt. er rigeligt med schweisshundeførere i et område, men hvis schweisshunderegistret f.eks. i et område, er bekendt ved at en eller måske to reg. schweisshundeførere stopper indenfor de næste par år, har man gode chancer for at blive optaget. Måske ikke det år man søger optagelse, men hvis man i mellemliggende tid dygtiggør sig yderligere, er i dialog med nogle af de lokale reg. schweisshundeførere, og viser stor interesse for schweisshundearbejdet, står man meget stærkt næste år, når man igen søger optagelse i schweisshunderegistret.
Man skal forstå at det er meget vigtigt at der er rigeligt med eftersøgninger til hver af de reg. schweisshundeførere i et område, da en hund efter optagelse i schweisshunderegistret, kun kan blive bedre og derved blive mere erfaren, hvis den har minimum mellem 35 og 50 eftersøgning pr. år. Når en hund og fører først er optaget i schweisshunderegistret, kan du ikke "træne" din hund bedre. Det er de  praktiske eftersøgninger som videreudvikler din hund, så den efter et par år i registret har tilegnet sig den erfaring, som er tvingende nødvendigt for, at blive en god schweisshund. 
Bedømmerne på Kvalifikationstesten vurderer både ansøger og hunden, og specielt hvordan samarbejdet mellem hund og fører fungerer. Bedømmerne kan hurtigt se om samarbejdet mellem dig og hunden er godt, ligesom de også hurtigt kan kan se om hunden på dagen, viser de kvaliteter som kræves af en reg. schweisshund.
Modsat Egnethedstesten for de reg. schweisshundeførere, er Kvalifikationstesten for de nye ansøgere til registret noget nemmere at bestå, men bestemt ikke en nem opgave for en ny hundefører. Hvis hunden (eller føreren), ikke har de, efter bedømmernes opfattelse, de nødvendige kvalifikationer, bliver de ikke anbefalet til optagelse i registret.
Hvordan du er som person, har også en stor betydning i vurderingen. Hvis man sætter sagen på spidsen, kan man roligt sige, at hvis du f.eks. ikke kan styre dit temperament, og derfor råber af alle andre (og hunden), og udviser aggresiv adfærd overfor hunden, skal du nok ikke forvente at blive optaget i Schweisshunderegistret, uanset om du så har verdens bedste schweisshund.  Du kan læse om hvordan du kan blive optaget i Schweisshunderegistret på dette link: https://schweiss.dk/vejen-til-optagelse-i-schweissregistret.

EGNETHEDSPRØVE
Egnethedsprøven er kun for de reg. schweisshundeførere, eller hundeførere som har haft en hund i registret indenfor de sidste 2 år. Hvis f.eks en reg. schweisshundefører ønsker at få endnu en hund i registret, skal denne hund bestå en egnethedstest for at blive godkendt. Når en reg. schweisshund f.eks. falder for aldersgrænsen, hvilket den gør ved udgangen af det år, hvor hunden fylder 12 år, og hundeføreren ikke har andre hunde i registret, har hundeføreren 2 år til at stille med en ny hund til en egnethedstest. Hvis hunden består egnethedsprøven, udskrives et id-kort til denne hund, og hundeføreren indtræder igen i registret som reg. schweisshundefører. Hvis en reg. schweisshundefører (som kun har én hund i registret), er så uheldig at hunden dør, eller kommer til skade på en måde, så den ikke kan fungere som reg. schweisshund mere, udtræder den af registret. Fra udtrædelsesdatoen har hundeføreren herefter 2 år til at stille med en ny hund til egnethedstest.
Egnethedsprøven er betydelig sværere at bestå, end kvalifikationstesten, hvilket den også skal være. Man forventer, at en reg. schweisshundeførere, eller tidligere reg. schweisshundeførere (indenfor de sidste 2 år), har betydelig mere erfaring i praktisk eftersøgning, hvilket berettiger den øgede sværhedsgrad. 

Jeg vil også råde dig til at gå ind og se på Naturstryrelsens og Schweisshunderegistrets officielle hjemmeside www.schweiss.dk, hvor du kan læse alt om bekendtgørelser, regelsæt, information og om Schweisshunderegistret virke.
Derudover vil jeg anbefale dig at ringe til Schweiss-Sekretariatet på tlf.: 93 59 70 80, og blive klogere på hvordan du en dag kan stå som reg. schweisshundefører.

3timer og 20 timer kopi kopiHvis man anskaffer sig en hund med de "rigtige" anlæg, og man arbejder målrette og seriøst på schweisshundearbejdet, kan du når hunden er 4 måneder gammel, stille til en 400 m/3 timer prøve og opnå en førstepræmie.
Allerede i 5 måneders alderen kan den samme hund, stilles til en 400 m/20 timers prøve, og også her opnå en førstepræmie.
Det kræver selvfølgelig at hunden er i besiddelse af gode anlæg, samt at man har muligheden for at kunne træne i månederne op til, samt at der er de rette prøver til rådighed.

Det er ikke altid sjovt når telefonen ringer midt om natten, og man skal ud og eftersøge et dyr som er blevet påkørt, eller når eftersøgningerne foregår i øsende regnvejr, hvor man hellere ville være hjemme i varmen sammen med familien. Men jeg kan garantere dig for, at de oplevelser du som registreret schweisshundefører får, sammen med din hund og dine schweisskollegaer, overskygger alt det "negative". Det giver dig nemlig oplevelser for livet, som du ikke har muligheden for at opleve andre steder.

eftersoegningsrapport2018Der bliver hvert år lavet en udførlig og let læselig statistik over schweisshunderegistretet eftersøgninger, som omhandler  både jagt- og trafikeftersøgningen.
Fra året 2018/2019 kan man bla. læse, at jagteftersøgningerne på landsplan er faldet med 2%, mens procentdelen af vidtudbyttet er faldet endnu mere, hvilket er en positiv udvikling i.f.t. eftersøgningerne.
Man kan også læse at der i forhold til antal af trafikeftersøgninger, er en stigning på 8%. Om denne stigning skyldes at der rent faktisk bliver kørt flere dyr ned end tidligere, eller om bilisterne er blevet bedre til at reagerer "rigtigt" når de påkører et dyr, kan jeg ikke svare på. En spændende rapport som du kan se hvis du klikker på dette link: Eftersøgninger i Jagtåret 2018.  

Udskriv Email