Søg og du skal finde

NYHEDER

Her vil du blive opdateret på de sidste nyheder, omhandlende årstidsbestemte informationer vedr. råvildtet, råvildtforvaltningen og andet som på en eller anden måde kan linkes til råvildt og råvildtjagt. Raavildt.dk's nyhedsside vil primært omhandle råvildtet i Danmark, men vi holder selvfølgelig også øje med, hvad der sker med råvildtet udenfor Danmarks grænser.
Alle tidligere udgivet nyheder, vil du altid kunne læse HER

Kobber igen igen og igen

meget hoej buk

Så blusser kobber-debatten formentlig op igen, efter at Naturstyrelsen har fjernet et par linier i rapporten, inden den blev videregivet til Vildtforvaltningsrådet.
NetNaturs hjemmeside er sagen omtalt, men desværre er der indsneget sig nogle fakta-konstateringer som ikke passer. Der bliver bla andet skrevet at får dør af kobber, og det er en kendt sag, at får ikke kan tåle kobber, selv i få mængder.
Denne påstand er direkte forkert, selvom det er en alm. konstatering blandt mange jægere.
Nogle fåreracer kan sagtens tåle kobber, endda i større mængder, hvilket bla. er det Nordiske korthalefår. Denne fårerace har et stort behov for meget kobber tilsat i foderet. I den anden skala af fåreracerne ligger det Østfrisiske malkefår, som er kendt for ikke at kunne tåle ret meget kobber.
Når man spørger én af de store fåreavlere, som sidder i Landsdelen i Dansk Fåreavl, om hvor meget kobber får generelt kan tåle, får man det svar at det er afhængig af fårerace. Samtidig siger han også at han ikke vil være betænkelig ved at sætte det Østfrisiske malkefår ud på en mark som var blevet gødet med gylle, selvom denne race er kendt for ikke at kunne tåle ret meget kobber.

Hvor påstanden om at får ikke kan tåle kobber kommer fra ved jeg ikke, men den er direkte forkert.

Da råvildtet begyndte at dør på Fyn, døde der i starten ikke noget råvildt andre steder i Danmark. Dette til trods for at der alle mange steder i landet blev kørt gylle ud på markerne.
Da råvildtdøden spredte sig forskellige steder på Sjælland, havde de områder det tilfælles med Fyn, at området huserede en meget stor bestand af råvildt samt en ikke for god bestandsammensætning.
I nogle af de områder hvor råvildtet døde på Sjælland, blev der flere steder ikke engang kørt gylle ud på markerne, men der var til gengæld en meget stor bestand af råvildt i området, akurat som på Fyn.

Jeg har ikke noget imod hvis nogen giver det udkørte gylle på markerne skylden for råvildtdøden, bare man ikke glemmer råvildtforvaltningen i fremtiden. Sandsynlighed for at en forkert råvildtforvaltning er årsagen til råvildtdøden, er meget mere sandsynlig, end det udkørte gylle, som ikke engang køres ud på alle markerne i Danmark. 

Jeg har sagt det tidligere, og kan ikke sige det for mange gange:

Den eneste måde at udrydde en sygdom på,
er at forvalte sig ud af den. 
 

Udskriv Email