Søg og du skal finde

Læs mere om kurset her

undervisning 1Efter årtiers professionelt arbejde med råvildt og råvildtforvaltning, har jeg oparbejdet så meget viden om emnet, at jeg er villig til at dele denne viden med dig. 
Den måde jeg gennem Raavildt.dk forvalter råvildtet på, har gennem årene vist sig at være den "rigtige", forudsat at man vil opbygge en sund og stærk råvildtstamme.
Hvis du implementerer endnu en etape i råvildtforvaltningen, og har fokus på en målrettet og resultatsøgende forvaltning, bliver resultatet at der kommer til at stå store bukke (læs medaljebukke) på reviret.
Alt dette er jeg klar til at formidle videre til dig - og det er ikke tom snak, da jeg modsat andre har leveret resultaterne.
Bemærk at du som deltager på kurset, efterfølgene kan bruge Raavildt.dk som sparringspartner. Dette betyder at du kan trække på min viden og erfaring, når du efterfølgende på dit revir skal praktisere din egen råvildtforvaltning.  

guldbuk 152 cicHvad lærer du på kurset
På kurset lærer du hvad du skal kigge efter i din råvildtbestand, før du lægger dig fast på en flerårig forvaltningsplan. Sagt på en anden måde, så lærer du at lægge grundstenene til at få opbygget en stærk og sund råvildtbestand, som på sigt giver store bukke (læs medaljebukke) på dit revir.
Når vi gennemgår afskydningsplaner plæderer vi ikke for, at man kan skyde 1 buk, når man har skudt 2 lam og 1 rå, eller at man på sit revir skal afskyde 50% lam, 30% bukke og 20% voksne råer. Nej - selve afskydningen af bukke, råer og lam, kan man hverken sætte tal eller procenter på.

På kurset gennemgår vi detaljeret hvilke dyr du skal afskyde og hvilke du skal gemme, så du aldrig bliver i tvivl om:
•  Hvilke lam skal afskydes og hvorfor
•  Hvilke hundyr skal afskydes og hvorfor
•  Hvilke bukke skal afskydes, og hvilke bukke skal gemmes (i de forskellige alderstrin)

Det vil være alt for omfattende at komme ind på alle de emner vi skal nå at gennemgå i løbet af dagen, hvorfor der nedenfor blot nævnes nogle få punkter:

Råvildtets adfærd gennem et kalenderår Hvordan får vi oparbejdet en sund råvildtbestand
Sygdomme blandt råvildtet (bla. den fynske syge) Hvordan vurderer du en opsats på en levende buk
Biologi, fødevalg og råens og bukkens seksualcyklus Afskydningsplaner og nedgang i råvildtbestanden
Fodring af råvildtet (fordele og ulemper) Bestandtæthed, kønsfordeling og bæreevne
Hvilke bukke og råer skal vi opbygge vores bestand over  Efterårsfedningen, hvorfor er den vigtig

Vi skal selvfølgelig gennemgå meget mere end de 10 ovenstående emner, og hvis jeg skulle koge emnefeltet ned til kun 2 emner, ville det være:

Hvordan opbygges en sund råvildtbestand  -  Hvordan laver man medaljebukke

Hvem er din underviser
raavildt.dk viden om jagt logo kopi