Søg og du skal finde

Hvem er din underviser

Kim Lindgren
Kim LindgrenUanset hvilket kursus man deltager i, er det et must at underviseren har en faglig viden samt praktisk erfaring med emnet der undervises i.
Hvis jeg f.eks. skulle afholde et kursus om kronvildtforvaltning, ville jeg kun kunne bidrage med en teoretiske viden, da jeg ikke i en årrække har arbejdet professionelt med kronvildtet. Jeg ville derfor ikke kunne levere nogle erfaringsmæssige "guldkorn" til kursisterne, grundet den manglende praktiske erfaring.
Men hvis vi taler om råvidtforvaltning og det at kunne lave store bukke (medaljebukke), så er jeg på hjemmebane. Årtiers praktisk erfaring med råvildtforvaltning og levering af flere bronze- sølv- og guldbukke taler for sig selv.
Jeg fik som mange andre jagttegn som 16-årig, og er det man kalder autodidakt skytte. Jeg har i årtier brugt meget tid på at studere råvildtet, og specielt deres adfærd har haft min interesse. Jeg noterer alt ned og i mit arbejde med råvildtet, er jeg af andre blevet betegnet som en autodidakt syntetiker.
Da jeg for mange år siden fik muligheden for at stå i spidsen for et større jagtvæsen på Sjælland, var jeg ikke sen til at gribe denne chance. Udover opdræt af 11.000 fasaner årligt og udsætning af mellem 10.000 og 14.000 fasaner årligt, udsætning af ænder, og afvikling af alle former for jagter, terrænpleje m.m., fik jeg også mulighed for at arbejde professionelt med råvildtforvaltning.
buk kopiPå dette revir, som jeg iøvrigt overtog efter en herregårdsjæger, mistrivedes råvildtet grundet en forkert forvaltning. På reviret var der aldrig tidligere skudt en buk over 100 CIC point, og jeg fik af godsejeren frie tøjler til at opbygge en sund råvildtbestand med henblik på medaljebukke. Resultaterne udeblev ikke, da man i min ansættelsesperiode fik skudt flere bronze- sølv- og guldbukke på dette revir. Specielt én buk røg helt til tops, da den et år blev nr. 1 på JÆGERS top-10 liste med 152 CIC point.
Da jeg stoppede på dette revir, efterlod jeg en sund og stærk råvildtbestand med ca. 20 medaljebukke. Andre overtog ansvaret for forvaltningen af råvildtet på reviret, og deres manglende praktiske erfaring med råvildtforvaltningen, resulterede i at der efter jeg stoppede, ikke er er skudt en eneste medaljebuk på dette revir.
Sideløbende med min livslange interesse for råvildtet, og de sidste årtier arbejde med råvildtforvaltningen, har jeg 20 års erfaring som selvstændig erhversdrivende.

Hvis man skulle være i tvivl, kan jeg oplyse at jeg står ved mine meninger og har skudt, monteret og naglet janteloven for mange år siden.

Jeg har siden 2001 været reg. schweisshundefører (ny hund på vej), og har skrevet og udgivet bøgerne Råvildt og medaljebukke samt Jagtfasanen.

Læs mere om kurset      Tilmelding til kurset   

ravildtbogen webann kopi 2

forside fasanbogen