Hår / snithår

Når man rammer et dyr, vil der altid ligge hår på anskudstedet, selvom disse i vinden kan føres flere meter væk fra selve anskudsstedet. Hvis man finder hår, kan man ud fra disse i de fleste tilfælde få fastslået, hvor dyret er ramt.

Generelt bliver hårene kortere, jo længere ned du kommer på kroppen/benene af dyret.

Alle registrerede schweisshundeførere har i de første år i registeret haft en snithårsbog, som viser de forskellige hår, som sidder på et rådyr ca. 20 forskellige steder.

Denne snithårsbog er uundværlig i starten som ny schweisshundefører, hvorefter man lærer de forskellige hår på råvildtet at kende uden ad. Men tro mig - et hår er ikke et hår ...

{backbutton}

Udskriv