Søg og du skal finde

Afskydning af lam

I starten af oktober er det stadig nemt at kende lammene fra gammelråen grundet størrelsesforholdet. Det er stadig svært at se forskel på bukke- og rålam, når de går sammen med gammelråen og esser i oktober måned. Spejlene er næsten ens og penslen hos bukkelammet er ikke særlig stor, ligesom skørtet/dusken ikke er særligt udviklet hos rålammet på denne årstid. Den sikreste metode til at se forskel på bukke- og rålam er, når lammet “skal lade vandet”. Rålammet synker ned i bagkroppen, modsat bukkelammet, som står mere almindeligt. Mange vælger at vente med at skyde til efter, lammet har “ladt vandet”, hvorefter en kønsbestemmelse er meget lettere, da urinen jo kommer ud to forskellige steder på dyret, alt efter hvilket køn det er.

Man skal også være opmærksom på, at der kan være stor forskel på kropsstørrelserne og vægten på lammene i starten af oktober. Årsagen er den simple, at nogle lam kan være sat tidligt, hvorfor de selvfølgelig under normale tilstande vil værre større end de lam, der er sat betydeligt senere på sommeren. Sættetiden, dvs. den tid lammene fødes, er som regel i perioden fra 1. maj og indtil 15. juni. Jeg har dog set lam så tidligt som medio april måned. Selvom sættetiden kan strække sig over halvanden måned, bør størrelsen på lammene udlignes, når vi nærmer os årsskiftet.

Den afskydningsplan, man arbejder ud fra, er retningsgivende for, om man skal afskyde rå- eller bukkelam.

Ser man et sundt hundyr med to bukkelam, bør man kun afskyde det ene bukkelam og helst det mindste.

Ser man et sundt hundyr med to rålam, bør man kun afskyde det ene rålam og helst det mindste.

Ser man et sundt hundyr med et lam af begge køn, og man skal afskyde lam i.h.t. afskydningsplanen, bør man afskyde det mindste lam uanset køn.

Alle små lam (i.h.t. alderen) bør afskydes uanset køn.

{backbutton}

Udskriv E-mail