Søg og du skal finde

Råvildtet i Danmark

Råvildt (Capreolus capreolus) er en af de ældste hjortearter i Europa og har eksisteret i Danmark helt tilbage fra den seneste istid.

Råvildtet indvandrede sydfra i takt med, at isen trak sig tilbage, da den skandinaviske natur med meget varierende landskaber er skabt som de ideelle leve- og livsbetingelser for råvildtet.

I slutningen af 1800-tallet var der egne i landet, hvor råvildtet var udryddet, hvorfor der var fare for, at råvildtet ville blive helt udryddet i Danmark.

Efter år 1900 begyndte bestanden langsomt at brede sig igen, men ikke hurtigere end at der i 1940’erne stadig var flere egne i Danmark, hvor råvildtet stadig ikke fandtes.

Siden 1970 og indtil begyndelsen af 1990’erne steg forekomsten af råvildt kraftigt i alle landsdele. I slutningen af 1990’erne så det ud til, at i hvert fald udbyttet af nedlagt råvildt i visse egne stagnerede.

Klimaændringer med mange milde vintre og med stigende arealer med vintergrønne marker i Danmark, kan have påvirket den kraftige stigning af råvildtbestanden, ligesom faldende prædation - på grund af ræveskab, specielt i Jylland og på Bornholm - også kan være faktorer, som har været med til at øge råvildtbestanden.

De kraftige storme i 1990’erne, som lagde store skovarealer ned, gav fortrinlige overlevelsesmuligheder for råvildtet, ligesom man efterfølgende tilplantede disse arealer, så der kom meget ny skov op overalt og så endda på én gang.

De igangværende forandringer af landskabet og derved forbedringer såsom biotopplaner og lign. tiltag er også til gavn for råvildtet. En fordobling af skovarealet over de næste 50 år vil helt sikkert gøre livsbetingelserne for råvildtet endnu bedre i Danmark, hvilket vil betyde endnu mere råvildt pr. hektar. Derfor er en korrekt råvildtforvaltning i fremtiden vigtigere end nogensinde før. Bornholm, Sjælland, Lolland, Falster, Fyn og det østlige Jylland har en rimelig tæt bestand af råvildt, mens bestanden i Nord-, Vest- og Sønderjylland ikke er så tæt.

I år 2000 begyndte råvildtet at dø på Fyn, og der meldtes om dødsfald i visse egne på helt op til 80 %. Her 10 år efter har man stadig ikke fundet årsagen til sygdommen, men heldigvis ser det ud til, at sygdommen er stagneret.

Hvor meget råvildt, der står i Danmark (2010), er ukendt, men bestanden er i visse egne stabil, mens den i andre egne fortsat er stigende. Nogle påstår, at der står ca. en halv million rådyr i Danmark, men faktisk er der ikke nogen, som kan give det rigtige svar, da en præcis optælling af råvildtet er umulig, også på landsplan.

{backbutton}

Udskriv Email