Søg og du skal finde

Råvildtets udseende

Råvildtet med en skulderhøjde på ca. 70 cm er den mindste hjorteart i Danmark.

Når man ser råvildtet stå stille eller for den sags skyld i fuld spring, kan det virke meget spinkelt, og man undres over, at det ikke oftere brækker et ben under den til tider hurtige flugt gennem skoven eller over pløjejorden.

Samtidig virker råvildtet yndefuldt med dets forsigtige bevægelser, når det eksempelvis i ro og mag rydder skovbunden under løvtræerne for nyudsprungne anemoner i det tidlige forår.

Bagløbene (bagbenene) er længere end forløbene (forbenene), hvorfor råvildtet vil virke overbygget bagtil. De lange og kraftige bagløb kommer til sin ret i en hurtig flugt, hvor hovedparten af fremdriften kommer fra bagløbene. Et dyr med et brækket bagløb kan ikke bevæge sig ret hurtigt, modsat et dyr med et brækket forløb, som på lige stræk kan løbe lige så hurtigt som med fire raske ben.

Kropslængden fra snude til halespids ligger på ca. 95-115 cm afhængig af, om det er et årsdyr eller et ældre dyr. Råvildtet har en lille hale på ca. tre-fem cm, som ikke tydeligt kan ses i vinterdragten, men som anes i sommerdragten.

Hovedet, set fra siden, fremstår som kort og trekantet. Højt  bagtil og tilspidset frem mod snuden. Dyrets gehører (ører) er store, og øjnene er mørkebrune. Ikke to stykker råvildt har det samme udtryk.

Umiddelbart ser ét råvildthoved ud som alle de andre rådyrs hoveder, og man ser ikke umiddelbart forskellen. Men hvis man studerer råvildtet og tager billeder af dem, vil man se de forskellige ansigtsudtryk. Farvekombinationerne i ansigtet og udtrykket er forskelligt, ligesom der ikke findes to individer, som har de samme farvesammensætninger i gehørerne.

Tidligere har man påstået, at fordi råvildtet havde mange hvide hår i hovedet, var det gamle dyr, ligesom at unge dyr op til fireårsalderen havde briller, altså en hvid ring omkring øjnene. Jeg ved ikke hvem, der har konkluderet, at det var sådan, men én ting er sikkert, og det er, at hvis man afskyder dyr ud fra disse betragtninger, ville man blive slemt skuffet, da der på paraden ville ligge dyr i alle aldre.

Halsen er lang og som hovedregel tyndere på yngre dyr end på de ældre.

Når bukkene har kastet opsatsen, kan det umiddelbart være svært at se forskel på kønnene ud fra en bedømmelse af kroppen. Men med lidt træning vil man, og specielt på ældre bukke, kunne fornemme den noget mere massive kropsbygning specielt fortil og den kraftigere hals. Man vil også kunne se forskel på spejlet på kønnene, ligesom bukken har en pensel, som specielt i vinterdragt er tydelig, og råernes skørt (dusk) også er tydeligt om vinteren.

Det ser ud som om, at benene (løbene) hos årsdyrene er længere end hos de ældre dyr. Dette er synsbedrag, da løbene formentlig er lige lange, men grundet at de ældre dyr har en dybere krop, ser det anderledes ud.

Råvildtet er først fuldt udvokset i en alder af to og et halvt til tre år.

{backbutton}

Udskriv Email