Søg og du skal finde

Handyr

En buk er et handyr, og der kan være tale om et bukkelam eller en buk i forskellige aldre.

Efter bukkelammet er sat (født), bliver det i jagtlig henseende betragtet som et lam, indtil jagt på efterårsdyrene i samme jagtår er afsluttet.

Herefter kalder man den en ”årsbuk”, og den er hermed i jagtlig sammenhæng en buk, modsat tidligere, hvor den i jagtlig sammenhæng var et lam.

Bukken betegnes som etårsbuk (årsbuk), toårsbuk, treårsbuk, fireårsbuk, femårsbuk, osv.

Betegnelsen returbuk er en buk, som opsatsmæssigt har toppet og opsatsmæssigt herefter er gået retur. En buk kan sagtens i et år (dårligt gevirår) sætte dårligere op end året før, uden at det er en returbuk, hvorefter den evt. året efter igen sætter godt op (godt gevirår).

Der findes ikke mange returbukke i Danmark, da de fleste bukke bliver skudt, inden de når en alder over seks år, hvor de kan begynde at sætte op som returbukke. De bukke, som mange kalder returbukke, er i virkeligheden blot bukke i tre-fireårsalderen som grundet et dårligt gevirår har opsat en dårlig opsats.

{backbutton}

Udskriv Email