Søg og du skal finde

Lam

Et nysat lam vejer mellem 1 kg og 1,5 kg og fødes, mens råen ligger ned. Når råen sætter lammet eller lammene i verden, er dette overstået på ca. en halv time, men kan også trække længere ud. De første 14 dage efter lammene er sat, er de meget sårbare over for rovtøj, hvilket i Danmark primært er rævene, hvorfor de nysatte lam har pletter på ryggen for at give dem en god kamuflage mod rovtøj. Denne kamuflage, kombineret med afgivelse af meget lidt kropsfært, er lammets eneste måde at beskytte sig på, når de sætter sig, trykker og ”skjuler” sig i den høje vegetation. Der går alligevel en del lam til i pattealderen, og specielt når landbruget slår slet på græsmarkerne i juli måned, bliver betydeligt flere lam slået ihjel i klipperen på de store landbrugsmaskiner, end man er klar over. Andre døde lam findes sjældent af mennesker, da de næsten er umulige at finde i den høje vegetation om sommeren, ligesom de hurtigt forsvinder grundet varmegraderne.

Hvis det i sættetiden er koldt og med meget regnvejr, går der flere lam til, end hvis der i samme periode er sol og varme.

Hvis man fodrer råvildtet, skal man også være opmærksom på, at hvis vejret i sættetiden har været dårligt (koldt og regnfuldt), samtidig med at der kommer et dejligt og skønt efterår, vil dette bevirke, at lammene går til foderhusene senere end normalt, og man vil kunne se på de revirer, hvor der fodres, at årsdyrene ikke er så stærke.

Sættetiden (den tid lammene fødes) er som regel i perioden fra 1. maj og indtil 15. juli. Man har dog set lam så tidligt som midt i april måned. Selvom sættetiden kan strække sig over halvanden måned, skal størrelsen og vægten på lammene være udlignet, når vi nærmer os årsskiftet.

{backbutton}

Udskriv Email