Søg og du skal finde

Andre dragter (sort og hvid)

Jeg vil kort nævne, at der findes andre farvevarianter end dem, vi kender til i Danmark, nemlig totalalbinoer, partielalbinoer og det sorte råvildt (melanisme). Totalalbinisme er helt hvid råvildt, som har røde øjne, hvilket skyldes mangel på farvestof (pigment). Hos delvise albinoer, dvs. partielalbinoer, forekommer pigmenteringen i ringe omfang, hvilket bevirker at dyret får en lysere og mere gullig farve eller ligefrem hvide pletter på koppen. Partielalbinoer har som hovedregel normalfarvede øjne og tåler derfor sollyset bedre end totalalbinoerne. Den tredje og mest udbredte farvekombination er det sorte råvildt. Ligesom totalalbinisme og partielalbinisme skyldes forekomsten af sort råvildt en mutation (en arvelig celleforandring i et individ). Modsat de hvide varianter skyldes den sorte farve en overproduktion af pigment, hvilket giver den sorte farve. Det sorte råvildt har været kendt i omkring 1.000 år, men først omkring år 1900 begyndte det for alvor at brede sig. Den sorte farve er så dominerende, at såfremt en sort buk beslår et normalfarvet dyr, bliver lammene som hovedregel sorte. Dette er måske årsagen til den store udbredelse siden 1900-tallet. Normalt er spejlet på det sorte råvildt også sort.Andelen af det sorte råvildt er forskellig fra egn til egn. For nogle jægere er det blevet et ønske at nedlægge en sortfarvet buk, hvorfor man må formode, at der også bliver afskudt selektivt for at kunne frembringe sortfarvede bukke til pengestærke købere.

Det sorte råvildt findes bl.a. i Nordtyskland og Holland.

{backbutton}

Udskriv E-mail